Jos kirje ei näy oikein, lue se täältä.
logo

Uutiskirje 1/2013

 
   
   
   
 

Potilasdirektiivin toteutus uhkaa kuntataloutta ja tasa-arvoa

Terveydenhuollon toimialalla ajankohtainen asia on EU:n potilasdirektiivin voimaansaattaminen. Kansallisen lainsäädännön valmistelussa on vahvasti esillä kustannusten korvaamiseksi ns. omavastuuosuusmalli, jossa EU-alueella annetusta hoidosta aiheutuneet kustannukset korvattaisiin potilaalle vastaavalla tavalla kuin ne korvataan hänelle Suomessa julkisella sektorilla.

LPY:n arvion mukaan omavastuuosuusmalli sisältää kolme merkittävää ongelmaa:

1. Malli kannustaa potilaita hakeutumaan hoitoon lähialueille. Lasku ulkomailla annetusta hoidosta lankeaa kuitenkin kotikunnan maksettavaksi.
2. Malli lisää kansalaisten eriarvoisuutta. Siitä hyötyisivät vain ne potilaat, joilla on ulkomaille hoitoon hakeutumiseen tarvittavat valmiudet – kielitaitoa, kykyä hankkia tietoa ulkomaisesta hoidosta, halukkuutta ja osaamista matkustaa sekä varaa maksaa itse hoito etukäteen.
3. Malli syrjii kotimaista palvelutuotantoa. Ulkomailla hankittuja terveyspalveluja tuetaan kotimaassa tuotettuja enemmän.

LPY uskoo, että on löydettävissä kustannusten korvausmalli, joka toteuttaa potilasdirektiivin tavoitteet hoidon nykyistä paremmasta saatavuudesta ja potilasturvallisuuden lisäämisestä sekä samalla kohtelee mahdollisimman tasapuolisesti kaikkia palveluntuottajia. LPY:ssä on luonnosteltu palvelusetelijärjestelmään perustuvaa kustannusten korvausmallia, joka näkemyksemme mukaan täyttää edellä mainitut edellytykset ja on taloudellisesti realistinen toteuttaa.

Toivomme, että potilasdirektiivin voimaansaattamisesta keskustellaan kevään aikana julkisuudessa vilkkaasti – vielä on mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Lisätietoja LPY:n esittämistä vaihtoehdoista sekä laajempaa tausta-aineistoa aiheesta saat toiminnanjohtaja Ismo Partaselta, puh. 040 518 5799, ismo.partanen(a)lpy.fi.

 


Vuoden ensimmäinen LPY-lehti ilmestyy huhtikuussa

LPY-lehden tämän vuoden ensimmäisessä numerossa aiheina ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, EU:n potilasdirektiivi ja tilastoja hoitojonoista sekä sähköiseen lääkemääräykseen siirtyminen ja hammashuollon palvelusetelikokemukset. Henkilökuvassa esittelemme Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n toimitusjohtaja Jouni Pohjosen.

Viimeisimmän joulukuussa ilmestyneen LPY-lehden numeron pääset lukemaan tästä.
Tiesitkö että?

Suomessa toimivat terveyspalvelualan yritykset työllistävät
noin 30 000 terveydenhuollon ammattilaista.

Ystävällisin terveisin,
Ismo Partanen
Toiminnanjohtaja

Lääkäripalveluyritykset ry
puh. 040-518 5799
ismo.partanen(a)lpy.fi

 
     
 

Lääkäripalveluyritykset ry | Mäkelänkatu 2 A | PL 49, 00500 Helsinki | fax (09) 393 0769
www.lpy.fi
Osoitelähde: LPY
Jos et halua jatkossa vastaanottaa meiltä uutiskirjeitä, ilmoitathan siitä meille lomakkeella.