Jos kirje ei näy oikein, lue se täältä.
logo

Uutiskirje 2/2012

 
   
   
   
 

Hei!

Kuntien palvelut ovat vaalien keskeinen teema, vastasivat sosiaalipolitiikan professorit Ylen Aamu-tv:n kyselyyn. Tähän näkemykseen on helppo yhtyä. Kunnat eivät päätä maan ulkosuhteista eivätkä rahapolitiikasta vaan kuntien järjestämisvastuulla olevien palvelujen turvaamisesta. Toivottavaa onkin, että kuntalaiset kysyvät ehdokkaiden näkemyksiä muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä.

 

 


Sairaanhoitokorvauksia aiotaan leikata 20 miljoonaa! Miksi?

Hallituksen budjettiesityksessä leikataan sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuskorvauksia 20 miljoonalla eurolla. Lääkäripalveluyritykset ry ihmettelee leikkauspäätöstä, sillä päätös ei todellisuudessa johda julkisen talouden säästöihin. Pienen Kela-korvauksen leikkaaminen entisestään ajaa monen potilaan kunnallisen terveydenhoidon piiriin. Tällöin kuntien kustannukset ja hoitojonot kasvavat. Laboratorio- ja kuvantamispalveluiden osalta esitetty leikkaus nostaa potilaan maksettavaksi jäävää osuutta merkittävästi.

– Tutkimuksen kustannuksesta voi tulla monelle kynnyskysymys, mikä viivästyttää oikean diagnoosin tekemistä ja tarpeellisen jatkohoidon aloittamista. Tämä hidastaa potilaan paranemista ja lisää sairauspoissaoloja, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Lääkäripalveluyritykset ry toivoo hallituksen tulevaisuudessa miettivän terveyspalvelujen uudistusten vaikutuksia laajasti. Päätösten vaikutuksia suomalaisten arkeen ja julkiseen talouteen tulee arvioida nykyistä huolellisemmin. Samaa mieltä hallituksen kanssa Lääkäripalveluyritykset ry on siitä, että terveyspalvelujärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä. Uudistustyössä on hyödynnettävä koko terveydenhuoltoalan osaamista ja resursseja.

 


Palvelusetelille vihreää valoa kunnista

Yli puolet Suomen kuntapäättäjistä uskoo, että terveyspalveluseteli otetaan käyttöön omassa kunnassa lähivuosina. Palveluseteli nähdään yhtenä ratkaisuna turvata terveydenhuollon palvelut myös tulevaisuudessa. Terveyspalveluseteleillä voidaan lisätä kuntalaisten aitoja valinnanmahdollisuuksia.

– Kuntapäättäjät ovat ilmaisseet selkeän huolensa oman kunnan terveyspalveluiden tulevaisuudesta. Kuntien terveydenhuollon tuotantotapoja halutaan uudistaa ja monipuolistaa, tulkitsee tutkimuksen tuloksia Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Tutkimuksen mukaan 87 prosenttia vastaajista pitää tärkeänä, että potilailla on valinnanvapaus terveyspalvelujen käyttäjinä. Palvelusetelin tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Kansalaiselle tarjotaan mahdollisuus ottaa vastuu tarvitsemansa palvelun hankkimisesta ja valita kyseisen palvelun tuottaja sekä sen hankkimisen ajankohta.

Edellä mainitut tulokset käyvät ilmi Lääkäripalveluyritykset ry:n, Terveyspalvelualan Liiton ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n yhdessä teettämästä tutkimuksesta, johon osallistui yhteensä 1420 kuntavaikuttajaa ympäri Suomen.

Lue tutkimustuloksista tarkemmin tästä.

 


Kuntavaalikuume nousee

Terveydenhuollon palvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen on yksi merkittävimmistä haasteista seuraavalla kunnallisvaalikaudella. Ehdokkaiden näkemyksiä näiden haasteiden ratkaisemisesta kysytään vaalikampanjan aikana. Lääkäripalveluyritykset ry korostaa kuntavaaleissa kansalaisten valinnanvapauden lisäämistä. Kuntalaisilla täytyy olla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveydenhoitoonsa.

Yksityisiä terveyspalvelutuottajia tarvitaan haasteiden ratkaisemisessa. Haluamme avoimesti kertoa vaihtoehdoista kehittää terveydenhuoltopalveluja ja parantaa niiden saatavuutta.  

Ratkaisuja kunnan terveyspalvelujen järjestämiseen voit käydä lukemassa Lääkäripalveluyritykset ry:n, Terveyspalvelualan Liiton ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n yhteisiltä sivuilta sekä Lääkäripalveluyritykset ry:n etusivulta löytyvästä kuntavaaliesitteestä.

www.tervekunta.fi
www.lpy.fiTiesitkö, että?

Sairausvakuutuksen matkakorvaukset olivat vuonna 2011 noin 275 miljoonaa euroa. Samana vuonna lääkärinpalkkioista sekä tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuneista kustannuksista korvattiin vakuutetuille sairausvakuutusjärjestelmän kautta yhteensä vain noin 150 miljoonaa euroa.

Aktiivista syksyä toivottaen,
Ismo Partanen
Toiminnanjohtaja

Lääkäripalveluyritykset ry
puh. 040 -518 5799
ismo.partanen(at)lpy.fi

 
     
 

Lääkäripalveluyritykset ry | Mäkelänkatu 2 A | PL 49, 00500 Helsinki | fax (09) 393 0769
www.lpy.fi
Osoitelähde: LPY
Jos et halua jatkossa vastaanottaa meiltä uutiskirjeitä, ilmoitathan siitä meille lomakkeella.