Jos kirje ei näy oikein, lue se täältä.
logo

Uutiskirje 3/2012

 
   
   
   
 

Hei!

Seuraavalla kuntavaalikaudella tehdään valtuustoissa ratkaisuja, joilla on vaikutusta kaikkien kuntalaisten arkeen pitkälle tulevaisuuteen. Siksi on tärkeää, että vaalien alla keskustellaan terveyspalvelujen erilaisista järjestämisvaihtoehdoista. Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) selvitti, mitä nykyiset päättäjät sekä äänestäjät ajattelevat julkisten terveyspalvelujen tilasta ja mitä he odottavat niiltä tulevaisuudessa. Kaksiosaisessa tutkimuksessa kuntalaisten mielipiteitä kysyttiin elo-syyskuussa. Kyselyyn vastasi 1231 henkilöä.

 

 


Kuntalaiset haluavat hyödyntää yksityisiä terveyspalveluja

Tutkimuksen mukaan kuntalaiset arvostavat valinnanvapautta. Vastanneista jopa 86 % toivoo, että julkisten terveyspalvelujen tuottamisessa hyödynnetään myös yksityisiä palveluntuottajia. Perusterveydenhuolto koetaan laadukkaana, mutta kuntalaisia koskettavana haasteena pidetään terveyspalvelujen saatavuutta ja jonotilannetta.

– Nopeaa ja joustavaa hoitoon pääsyä sekä palvelun hyvää saatavuutta pidetään yksityisten terveyspalveluiden etuna. Sillä, mikä taho palvelut tuottaa, ei tutkimuksen mukaan ole kuntalaisille merkitystä, sanoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

 


Kela-korvausten nostamista kannatetaan

Peräti 73 % suomalaisista on sitä mieltä, että yksityisistä terveydenhuoltopalveluista maksettavaa Kela-korvausta pitää nostaa. Vastaajista naiset ja työttömät olivat asiasta vieläkin yksimielisempiä. Heistä yli 80 % kokee korvauksen olevan nykyisellään riittämätön.

– Sairaanhoitovakuutuskorvausta ei ole nostettu 23 vuoteen – ja nyt hallitus on esittänyt siihen 20 miljoonan euron leikkausta. Korvaustaso on jäänyt pahasti jälkeen alan kustannuskehityksestä. Tästä johtuen keskimääräinen korvaustaso on tällä hetkellä alle 25 % todellisista, asiakkaalle koituvista kustannuksista.  Sairausvakuutuslakia hyväksyttäessä tavoitteena oli 60 %:n korvaustaso, muistuttaa LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Sairaanhoitovakuutuskorvaus lisää yksittäisen ihmisen valinnanmahdollisuuksia. Sava-korvauksella voidaan ohjata kansalaisia hakemaan terveyspalveluja myös yksityiseltä sektorilta. Tällä tavoin voidaan pienentää julkiseen terveydenhuoltoon kohdistuvaa painetta.Tiesitkö, että?

Suomalaisista jopa 87 % pitää valinnanvapauden lisäämistä terveydenhuollon palveluissa tärkeänä. Heidän mielestään asiakkailla pitäisi olla tulevaisuudessa mahdollisuus valita terveyspalvelun tuottajaksi myös yksityisen sektorin toimija.

Tervettä syksyä toivottaen,
Ismo Partanen
Toiminnanjohtaja

Lääkäripalveluyritykset ry
puh. 040 -518 5799
ismo.partanen(at)lpy.fi

 
     
 

Lääkäripalveluyritykset ry | Mäkelänkatu 2 A | PL 49, 00500 Helsinki | fax (09) 393 0769
www.lpy.fi
Osoitelähde: LPY
Jos et halua jatkossa vastaanottaa meiltä uutiskirjeitä, ilmoitathan siitä meille lomakkeella.