Jos kirje ei näy oikein, lue se täältä.
logo

Uutiskirje 3/2013

 
   
   
   
 

Sote-palvelurakenneuudistus etenee

Koko hallituskauden valmistelussa ollut sote-palvelurakenneuudistus ottaa syksyllä askeleen eteenpäin. Uudistusta valmistelevan STM:n järjestämislakityöryhmän väliraportti on nyt lausuntokierroksella kunnissa, kuntayhtymissä ja sidosryhmillä.

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) korostaa omassa lausunnossaan seuraavia asioita:

  • palveluiden järjestämisvastuussa olevien tahojen vahvistamista
  • järjestämisvastuun eriyttämistä palvelutuotannosta
  • terveysalan yritysten resurssien hyödyntämistä palvelutuotannossa
  • asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien lisäämistä

Edellä mainittujen lisäksi pidämme välttämättömänä, että sote-palvelurakenneuudistuksen myötä Suomessakin siirrytään järjestelmäkeskeisyydestä potilaskeskeiseen ajatteluun. Julkisen vallan järjestämisvastuu on määriteltävä selkeästi – tämä sisältää ns. palvelulupauksen, joka verorahoituksen vastineeksi kansalaisille annetaan.

Toivomme, että näkemyksemme otetaan huomioon sote-palvelurakenneuudistuksen jatkovalmistelussa.THL: Jonottamatta hoitoon

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi 3.10.2013 aloitteen perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Aloitteessaan THL esittää keinoja perusterveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi. THL esittää muun muassa nykyisten voimavarojen parempaa hyödyntämistä ja kansalaisten valinnanmahdollisuuksien lisäämistä. Esityksen mukaan nämä toteutuisivat laajentamalla ja monipuolistamalla perusterveydenhuollon tuottajakuntaa myös yksityiseen palvelutuotantoon sekä tarjoamalla potilaille oikeus valita hoitopaikkansa perusterveydenhuollossa. THL esittää, että kaikki julkiset ja yksityiset palveluntuottajat tulee asettaa samalle viivalle niin, että niiden toimintaa säätelevät tekijät ovat kaikilta osin samanlaiset. Samalla THL esittää rahoituksen uudistamista yksikanavaisen rahoitusjärjestelmän suuntaan.

LPY:n mielestä THL:n aloite on selkeä ehdotus nykyisen palvelujärjestelmän kehittämiseksi. THL:n aloite ei suinkaan ole kokonaisvaltainen malli sote-palvelurakenteen uudistamiseksi, vaan siinä keskitytään ainoastaan perusterveydenhuollon akuutin saatavuusongelman ratkaisemiseen. THL:n esitys sisältää kuitenkin juuri niitä elementtejä, joita LPY on pitänyt esillä sote-palvelurakenneuudistuksen valmistelussa. THL:n esityksen suosituksia tuottajapohjan laajentamisesta ja kansalaisten valinnanmahdollisuuksien lisäämisestä on perusteltua edistää sosiaali- ja terveyspalveluissa laajemminkin.

 

LPY-lehti myös sähköisesti

LPY:n jäsen- ja sidosryhmälehti 2/2013 ilmestyi viikolla 37. Lehdessä käsitellään alan ajankohtaisia aiheita, kuten sote-palvelurakenneuudistusta ja palveluseteleiden hyödyntämistä.

LPY-lehti on luettavissa sähköisesti osoitteessa www.lpy.fi.

Hyvää suomalaisen kirjallisuuden päivää!

Ismo Partanen
toiminnanjohtaja

 
     
 

Lääkäripalveluyritykset ry | Mäkelänkatu 2 A | PL 49, 00500 Helsinki | fax (09) 393 0769
www.lpy.fi
Osoitelähde: LPY
Jos et halua jatkossa vastaanottaa meiltä uutiskirjeitä, ilmoitathan siitä meille lomakkeella.