Jos kirje ei näy oikein, lue se täältä.
logo

Uutiskirje 4/2013

 
   
   
   
 

Järjestämislakiesitys valmistui – työ jatkuu

Tämän hallituskauden yksi tärkeimmistä lakiuudistuksista eli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on edennyt valitettavan hitaasti.  Järjestämislaissa säädetään siitä, kuinka sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen organisoidaan tulevaisuudessa. Kyseisellä lainsäädännöllä on tiivis yhteys kuntarakenneuudistukseen ja valmistelussa olevaan uuteen kuntalakiin.

Järjestämislakia valmistellut STM:n työryhmä luovuttaa maanantaina valmistuneen esityksensä ministeri Huoviselle torstaina 19.12.  Ennakkotietojen mukaan työryhmä tulee esittämään ns. sote-piireihin perustuvaa rakennemallia. Työryhmän työtä on rajannut keväällä hallituspuolueiden kompromissina syntyneet linjaukset. 

Lääkäripalveluyritykset ry:n mielestä järjestämislaissa ja sen valmistelussa olisi pitänyt keskittyä palveluiden järjestämisvastuun organisointiin ja erottaa heti aluksi palvelutuotanto niiden järjestämisestä.

LPY asetti omat tavoitteensa ja toimenpidesuosituksensa uudelle sote-palvelurakenteelle jo valmistelun alkuvaiheessa. Olemme esittäneet seuraavia asioita, jotka uudistuksen myötä pitäisi toteuttaa:

1. Siirrytään järjestelmäkeskeisestä ajattelusta potilaskeskeiseen ajatteluun.
2. Määritellään selkeästi julkisen sektorin järjestämisvastuu.
3. Eriytetään julkisella sektorilla palveluiden järjestämisvastuu niiden tuotannosta.
4. Lisätään kansalaisten valinnanmahdollisuuksia terveyspalveluiden käyttämisessä.
5. Otetaan käyttöön aito monituottajamalli niin, että palveluntuottajien yhdenvertainen asema toteutuu.
 
 

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa laajenee

Vuoden 2014 alusta valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa laajenee merkittävästi. Vuoden alusta kansalainen voi vapaasti valita terveyskeskuksen toisesta kunnasta vuodeksi kerrallaan, kun ilmoittaa siitä kirjallisesti kolme viikkoa etukäteen. Hoidosta vastannut kunta laskuttaa tällöin asiakkaan kotikuntaa.

Myös erikoissairaanhoidon lähetteen voi saada mihin tahansa julkisen terveydenhoidon yksikköön. Hoitopaikan valinta tehdään tällöin yhteisymmärryksessä hoitavan lääkärin kanssa. Matkakulut korvataan lähimpään yliopistolliseen sairaalaan. Sairaanhoitopiirit laskuttavat tällöin asiakkaan kotikuntaa.

 

EU:n potilasdirektiivi voimaan vuoden alusta

Eduskunta hyväksyi marraskuussa EU:n potilasdirektiiviin liittyvän kansallisen lainsäädännön. Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2014. Siinä säädellään periaatteet, joiden mukaan EU- ja ETA-alueilla annettavat hoidot korvataan suomalaisille. Tilapäisesti ulkomailla asuville tai siellä äkillisesti hoitoon joutuville korvataan samalla tavalla kuin hoito olisi annettu Suomessa julkisessa terveydenhuollossa. Jos kansalainen hakeutuu hoitoon ulkomaille, korvataan hänelle samalla tavalla kuin olisi korvattu kotimaassa yksityisessä terveydenhuollossa. Korvaus maksetaan siis sairausvakuutuskorvauksena. Ulkomailla saadut hoidot on ensin itse maksettava ja haettava sitten jälkikäteen korvausta Kansaneläkelaitokselta.

LPY:n mielestä laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta on tyydyttävä kompromissi. Lain myötä kansalaisten oikeusturva ja valinnanvapaudet hieman paranevat. Laki myös selkeyttää korvausperusteita.  

 

LPY-lehti 3/2013 on ilmestynyt

LPY:n jäsen- ja sidosryhmälehti (LPY-lehti) ilmestyi viime viikolla. Lehdessä käsitellään terveyspalvelualan ja markkinoiden ajankohtaisia aiheita, esitellään mm. THL:n Jonottamatta hoitoon raportti ja Suomen Yrittäjien 10 ehdotusta kuntien uudistamiseksi. Tällä kertaa kolumnin kirjoitti kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Erkki Virtanen. Kolumnissaan Virtanen ottaa kantaa sote-uudistukseen.

Lehti on luettavissa yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.lpy.fi. Kotisivuilta löytyvät kaikki aikaisemmat lehdet.

Toivomme mielenkiintoisia lukuhetkiä lehtemme parissa!LPY tukemaan Uutta Lastensairaalaa

LPY ry on päättänyt osaltaan ilmaista tukensa uudelle Lastensairaalalle ja tukea sen rakentamishanketta myös taloudellisesti. Yhdistys lahjoittaa kaikki sidosryhmien joulumuistamisiin varatut rahat Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen tukiyhdistykselle. Myös yhdistyksen jäsen- ja sidosryhmälehti lahjoittaa osan vuoden viimeisen lehden ilmoitustuloista tähän hyvään ja kannatettavaan hankkeeseen.

 

 
 
     
 

Lääkäripalveluyritykset ry | Mäkelänkatu 2 A | PL 49, 00500 Helsinki | fax (09) 393 0769
www.lpy.fi
Osoitelähde: LPY
Jos et halua jatkossa vastaanottaa meiltä uutiskirjeitä, ilmoitathan siitä meille lomakkeella.