Yksityinen terveydenhuolto

Yksityisten terveyspalvelujen tuottajat ovat olennainen osa suomalaista terveyspalvelujärjestelmää. Yksityisiä terveyspalvelualan yrityksiä ja ammatinharjoittajia on Suomessa arvion mukaan noin 16 000. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2013 noin 3,5 miljardia ja alan yritykset työllistävät noin 32 000 hoitoalan ammattilaista.

Yksityinen sektori tuottaa nykyisin enemmän kuin joka neljännen terveyspalvelun. Useilla terveyspalvelualoilla yksityisen sektorin osuus on yli puolet tuotetuista palveluista. Esimerkiksi työterveyspalveluista yksityinen sektori tuottaa noin 65 prosenttia, fysikaalisesta avokuntoutuksesta 80 prosenttia ja aikuisten hammashuollon palveluista yli 50 prosenttia. Vapaus valita hoitava lääkäri tai hoitaja sekä hoitoajankohta ovat merkittäviä yksityisten palvelutuottajien kilpailuetuja.

Terveydenhuollon palveluja ovat:

  • Yksityiset sairaalapalvelut
  • Yksityiset lääkäripalvelut
  • Yksityiset hammaslääkäripalvelut
  • Yksityiset kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset

Yksityisten terveyspalveluiden tuottaminen edellyttää lupaa.