-

Sote-tietojohtaminen on enemmän kuin teknistä osaamista

Jäsenkirjeuutinen Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt selvityksen sote-tietojohtamisen osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä Suomessa. Selvitys julkaistaan lokakuun aikana.

Selvityksen tavoitteena on kartoittaa tiedolla johtamisen osaamistarpeita, analysoida aiheeseen liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen nykytilaa sekä esittää ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. Selvityksen ovat laatineet professori Harri Laihonen ja professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta.

Harri Laihosen mukaan sote-tietojohtamista tarkastellaan selvityksessä tulevien hyvinvointialueiden järjestämistehtävän kautta. Hän esitteli selvitystä Kuntamarkkinoilla syyskuun puolivälissä.

Laki määrää, että hyvinvointialueen on seurattava väestön hyvinvointia ja terveyttä väestöryhmittäin. Lisäksi on arvioitava sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetta, saatavuutta, vaikuttavuutta, laatua ja yhdenvertaisuutta, asiakkaan palveluiden yhteensovittamista sekä sote-kustannuksia ja tuottavuutta.

– Nämä ovat niitä tietosisältöjä, joita hyvinvointialueen tulee ottaa huomioon tietojohtamisessaan, Laihonen sanoi.

¬– Laki määrää lisäksi, että hyvinvointialueen on verrattava tätä tietoa vastaavaan muita hyvinvointialueita koskevaan tietoon. Tietoa on hyödynnettävä toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja päätöksenteon tukena.

Tarvitaan uusia johtamisen malleja

Harri Laihosen mukaan sote-tietojohtaminen on yksi sote-johtamisen näkökulma. Siinä kiinnitetään erityistä huomiota tietoon sekä tiedon hallinnan ja johtamisen kysymyksiin, jotta hyvinvointialue voisi toteuttaa perustehtäväänsä mahdollisimman hyvin.

– Tällöin meidän on pakko laajentaa sote-tietojohtamisen käsitettä pois kapeasta tiedon hallinnan näkemyksestä. Kyse ei ole vain teknisestä osaamisesta, vaan mitä suurimmassa määrin palvelujärjestelmän kokonaisuuden ymmärtämisestä. 

Laihonen Haluaa kytkeä sote-tietojohtamisen laajempaan keskusteluun yhteiskunnallisesta muutoksesta, jonka myötä osaamisvaatimukset muokkautuvat.

– Maailma muuttuu. Työn tekeminen muuttuu. Meille tulee erilaisia teknologian tarjoamia mahdollisuuksia tuottaa sote-palveluita. Tämä johtaa siihen, että tarvitaan myös uudenlaisia organisoitumisen ja johtamisen malleja, Harri Laihonen sanoi.

Lokakuussa julkistettava selvitys on osa sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmaa (Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma). Ohjelmassa suunnitellaan ja kehitetään perustettavien hyvinvointialueiden tietojohtamisen kyvykkyyttä, uudistetaan valtakunnallisten viranomaisten tiedontuotantoa ja tietopohjaa sekä luodaan kansallisia tiedonhallintaratkaisuja.

Toivo-ohjelman verkkosivut:

Teksti: Martti Ahlstén
Kuva: Pixabay