-

Älä osta pimeää pulloa!

Blogi 33/2021 | Ismo Partanen

Julkisen sektorin hankinnat sote-aloilla, erityisesti sairaaloiden yrityksiltä ostamat terveyspalvelut, ovat tähän saakka olleet kuin pimeän pullon ostamista. Siihen joudutaan turvautumaan aivan viime hetkellä, kun ei ole osattu varautua tarpeeseen ajoissa – eikä itse enää mitenkään pystytä tuottamaan kyseisiä palveluita.

”Pimeän pullon hankkimiseen” ei sisälly suunnitelmallisuutta tai tarpeen ennakointia etukäteen. Ensin käytetään kaikki muut konstit eikä kustannuksilla ole niin väliä. Palvelut pyritään tuottamaan kalliina lisä- tai ylitöinä. Jos se ei riitä, laitetaan potilaat jonoon ja toivotaan, että valvova viranomainen ei reagoi tilanteeseen. Jos viranomainen reagoi, vasta silloin harkitaan ostopalveluita tai palveluseteleiden käyttöönottoa.

Toivottavasti uudet hyvinvointialueet eivät jatka kuntayhtymiin ja kuntiin pesiytynyttä pimeän pullon ostamisen kulttuuria. Edessämme on sen mittaluokan haasteita, että kaikki käytettävissä olevat resurssit pitää saada mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, jotta voimme edes haaveilla sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Seuraavina vuosikymmeninä huoltosuhde heikkenee merkittävästi. Väestön ikääntymisen myötä terveyspalveluiden tarve ja kysyntä vääjäämättä kasvavat. Työvoiman saatavuus on jo nyt haaste sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Se tulee itse asiassa olemaan haaste useimmilla toimialoilla.

Meillä ei ole varaa jatkaa terveyspalveluiden tuotantokentän jakamista kahteen leiriin. Selviämme vain yhteistyöllä ja kaikki käytettävissä olevat resurssit hyödyntämällä – ei pimeitä pulloja hankkimalla.


Kirjoittaja on LPY:n toiminnanjohtaja