Yhdistys: Perustietoa

-

Perustietoa

Lääkäripalveluyritykset ry terveyden puolesta.

LPY on lääkäripalveluyritysten oma yhdistys. LPY osallistuu terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseen, ottaa kantaa laki- ja asetusmuutoksiin sekä nostaa esille toimialan kehitykselle tärkeitä näkemyksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja. Olemme aktiivisesti mukana sote-uudistuksen valmistelussa ja vahvasti sitoutuneita sen tavoitteiden toteuttamiseen.

Jäsenyritystemme asiantuntijoiden vankkaa osaamista ja kokemusta hyödynnetään yhdistyksen työryhmissä, joiden taustavalmistelu näkyy lausunnoissamme. Yksityisen terveyspalvelualan asiantuntijuutta vaativissa asioissa autamme lainsäädännön valmistelijoita ja päätöksentekijöitä tuottamalla tietoa yritysten ja palvelumarkkinoiden kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä.

LPY:llä on noin 40 jäsenyritystä. Jäsenistö muodostuu yksityisistä lääkäri-, hammaslääkäri-, sairaala- sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelutoimintaa harjoittavista yrityksistä.

LPY on Suomen Yrittäjien toimialajärjestö.

LPY:n toimialajärjestölogo