-

Rekisteriseloste

(Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, henkilötietolaki 523/1999), laadittu 13.6.2018

1. Rekisterinpitäjä

Lääkäripalveluyritykset ry
Yhteyshenkilö: Ismo Partanen
Eteläranta 10, PL 30, 00131 Helsinki
p. 040 518 5799
ismo.partanen@lpy.fi

2. Rekisterin nimi

Lääkäripalveluyritykset ry:n jäsenrekisteri ja tiedotteiden jakelu

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lääkäripalveluyritykset ry:n jäsenrekisterin ylläpito ja tiedotteiden jakelu

4. Rekisterin sisältö

Jäseneksi liittyneet:
Nimi
Yhteyshenkilö
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Laskutusosoite

Tiedotteiden jakeluun liittyneet:
Sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan jäseneksi liittyneiltä ja tiedotteiden jakeluun liittyneiltä.
Tiedotteiden jakelurekisteristä voi poistua milloin tahansa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Lääkäripalveluyritykset ry:n jäsenrekisterin ylläpitoon ja siihen liittyviin toimiin sekä tiedotteiden lähettämiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa ja kiinteistössä on kulunvalvonta. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietojärjestelmään ja ne on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Lisäksi tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtäviin se kuuluu.