Toimialatietoa

-

Tietoa yksityisestä terveydenhuollosta

Yksityisten terveyspalveluiden tuottajat ovat olennainen osa suomalaista terveyspalvelujärjestelmää. Suomessa terveyspalveluiden tuotos eli vuoden aikana tuotettujen palveluiden arvo oli noin 18,7 miljardia euroa vuonna 2019. Siitä yritysten (ml. säätiöt) osuus oli 31 prosenttia. 2000-luvulla yksityisten terveyspalveluiden tuotoksen määrä on lähes kaksinkertaistunut. Sitä vastoin julkinen toiminta on kasvanut ainoastaan vajaalla viidenneksellä.

Perusterveydenhuollon tasoisista palveluista (pl. suun terveys) yksityinen toiminta kattaa tällä hetkellä lähes puolet ja esimerkiksi työterveyshuollon palveluista yritykset tuottivat jo 80 prosenttia vuonna 2018. Sama koskee fysikaalista avokuntoutusta. Aikuisten suun terveydenhuollosta yritysten osuus oli 57 prosenttia.

Vapaus valita hoitava lääkäri, hoitaja ja hoitoajankohta sekä asiakaslähtöisyys ja modernin tietoteknologian hyödyntäminen ovat merkittäviä yksityisten palveluntuottajien kilpailuetuja. Yksityinen terveydenhuolto on kiinteä osa maamme terveydenhuoltojärjestelmää. Se ei enää vain täydennä, vaan se on myös korvannut julkista terveydenhuoltoa.

Kuntien järjestämis- ja rahoitusvastuulla olevien terveyspalveluiden tuotannossa yksityisen toiminnan merkitys on kuitenkin ollut suhteellisen vähäistä. Yksityisten asiakaspalveluiden ostot (ulkoistukset) olivat arviolta 7 prosenttia kuntien noin 11 miljardin euron suuruisesta terveyspalveluiden palvelukysynnästä vuonna 2019.

Yksityiset asiakaspalveluiden ostot olivat 740 miljoonaa euroa (ml. piilevä arvonlisävero) vuonna 2019. Summa ei tosin sisällä palveluseteleitä (16 miljoonaa euroa) eikä tutkimus- ja erikoislääkärikonsultaatiopalveluiden ostoja kuntien ja kuntayhtymien omaan palvelutuotantoon, joiden arvosta ei ole saatavilla tilastotietoja.

Yksityisiä terveyspalvelualan yrityksiä oli Suomessa noin 15 170 vuonna 2019. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 5,4 miljardia euroa. Alan yritykset työllistävät noin 38 600 henkilöä kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna. Vuodesta 2013 työllisyys on lisääntynyt yli viidenneksellä (6 700 henkilöllä).

Yksityinen terveyspalveluala on keskimäärin hyvin pienyritysvaltaista. Yrityksistä noin 87 prosenttia on pää- ja sivutoimisten yksinyrittäjien (ammatinharjoittajat) omistuksessa, joskin alan liikevaihdosta suurten, vähintään 250 työntekijän yritysten osuus oli 42 prosenttia vuonna 2019.

Alan yritysten verojalanjälki oli Suomessa noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2018.