-

Alustatalouden mahdollisuuksiin pitää tarttua

Blogi 27/2021 | Martti Ahlstén

Aalto-yliopisto julkaisi juhannuksen alla artikkelin, jonka mukaan alusta- ja datapohjaisilla ratkaisuilla voidaan vähentää terveysalan yhteiskunnalle aiheuttamia koordinaatio- ja transaktiokustannuksia ja tuottaa laadullisesti merkittävästi parempaa ja kustannusvaikuttavampaa terveydenhuoltoa.

Alustatalous voisi avata terveysalaa uusille toimijoille. Kymmenessä vuodessa olisi mahdollista saavuttaa 2,5–5,5 miljardin euron säästöt.

Artikkelin mukaan kansainväliset jätit ovat jo kiinnostuneita Suomesta, mutta meillä olisi kaikki mahdollisuudet menestyä myös omilla alustatalousratkaisuilla. Se vaatisi, että yksilön oikeutta oman terveysdatansa hallintaan vahvistettaisiin ja pääsyä julkisiin terveystietojärjestelmiin avattaisiin.

Oman näkemykseni mukaan nykyinen poliittinen ilmapiiri on sellainen, että yksilön aseman minkäänlainen vahvistaminen ei nyt ole in. 

Sote-uudistuksen valmistelu osoitti, että julkinen valta ei oikein halua edes nykyisiä yksityisiä toimijoita mukaan järjestelmään. Kuinka se olisi valmis avaamaan uusille toimijoille pääsyn terveystietojärjestelmiin tai ylipäätään alalle?

Sitä paitsi julkinen sektori katsoo nyt, että potilasdata on sen omaisuutta, ja nykyisessä ilmapiirissä se pyrkii suojelemaan asemaansa sote-tiedon omistajana.

Aalto-yliopiston mukaan puuttuvat kannusteet ja sääntely estävät alustamaisten ratkaisujen skaalautumisen terveydenhuollossa. Nykyinen lainsäädäntö ohjaa terveysalan toimijat kehittämään ja ylläpitämään ratkaisujaan omissa ekosysteemilokeroissaan.

Alustatalous on mahdollisuus. Siihen pitää tarttua pontevasti!