-

Apteekkiuudistusta tarvitaan

0 kommenttia

Blogi 3/2023 | Mari Kiviniemi

Seuraava eduskunta saa todennäköisesti pöydälleen esityksen apteekkitoiminnan uudistamisesta. Sille on vahvat perusteet, sillä kansalaisten tarpeet ja kuluttajien toiveet ovat muuttuneet. Lähes 70 prosenttia suomalaisista kokee arkensa helpottuvan, jos itsehoito- ja reseptilääkkeitä saisi kaupassa käynnin yhteydessä.

Saavutettavampien palveluiden lisäksi uudistuksen tuloksena saataisiin aikaan myös säästöjä valtion budjettiin ja edullisemmat lääkkeiden hinnat. Tarvetta on, sillä kuluttajista jopa neljäsosa on jättänyt lääkkeet ostamatta, kun niihin ei ole ollut varaa. Kolmannes suomalaisista on puolestaan siirtänyt lääkkeiden ostoa niiden hinnan vuoksi.

Markkinoiden sääntelyn uudistaminen on aina vaativaa, mutta apteekkitoiminnan osalta erinomainen esimerkki löytyy naapuristamme Ruotsista. Siitä kannattaa ottaa mallia ja oppia myös niiltä kohdin kuin asiat voi tehdä paremmin.

Ruotsissa reformi toteutettiin vuonna 2009, eikä kukaan haikaile takaisin vanhaan. Uudistuksessa apteekkien omistajuus vapautettiin, sallittiin itsenäisten verkkoapteekkien perustaminen ja tuotiin turvalliseksi arvioituja itsehoitolääkkeitä kauppaan. Muutoksia tehtiin myös apteekkitalouteen ja lisättiin hintakilpailua lääkkeisiin sekä apteekkitoimintaan.

Seuraavan hallituksen kannattaa kuunnella myös Kilpailu- ja kuluttajavirastoa. Sen vuonna 2020 valmistuneessa selvityksessä esitetään Ruotsin mallin mukaisesti muun muassa apteekkien sijaintiin ja määrään liittyvästä sääntelystä luopumista. Lisäksi hintasääntelyä pitäisi kehittää ja tehdä muutoksia lääkkeiden myyntihintaan sekä apteekkiveroon.

Perusteet uudistukselle ovat harvinaisen vahvat, mutta on ymmärrettävää, että muutos aiheuttaa myös epäilyjä. Uudistetussakin mallissa asiakkaita palvelisivat lääkeasioissa tutut ja turvalliset farmaseutit ja proviisorit. Verkkoapteekkipalvelut ja erilaiset digitaaliset lääkeneuvonnan muodot mahdollistaisivat kattavan neuvonnan eri puolille maata. 

Päivittäistavarakaupalla on vahva osaaminen ja näytöt palveluiden hoitamisesta kaikkialle Suomeen. Turvallinen lääkejakelu olisi mahdollista hoitaa samaa toimintamallia jatkaen. Hyvä esimerkki kilpailun tuomasta edusta oli myös se, kun kauppa sai mahdollisuuden myydä maskeja ja koronatestejä. Tuotteiden hinnat laskivat merkittävästi ja jokainen pystyi hankkimaan niitä omasta lähikaupastaan. Siihen loppuivat ongelmat maskien ja testien saatavuudessa ja hintakin asettui kohdilleen.


Kirjoittaja Mari Kiviniemi on Kaupan liiton toimitusjohtaja
Kuva Marjo Koivumäki


Kommentit

Ei kommentteja