-

Eivätkö kunnat noudata lakia?

Eduskunta hyväksyi viime kesänä lain, jonka mukaan kuntien pitää yhtiöittää avoimilla markkinoilla toimivat liikelaitokset tai niiden tulee vetäytyä markkinoilta. Kunnat saivat tähän ns. yhtiöittämislain velvoitteeseen siirtymäajan vuoden 2014 loppuun asti.

Kyseistä yhtiöittämislakia valmisteltiin yli kymmenen vuotta. Se säädettiin siksi, että monet kunnat olivat ryhtyneet kilpailemaan avoimilla markkinoilla merkittävien kilpailuetujensa turvin. Jopa yli kymmenen prosentin kilpailuetunsa ansiosta ko. liikelaitokset valtaavat markkinoita ja aiheuttavat häiriöitä markkinoiden toimivuudelle.  

Lain velvoitteesta huolimatta eräät työterveyshuollon liikelaitoksen omistavat kunnat eivät aio noudattaa sitä. STM on suorastaan kannustanut kuntia olemaan välittämättä eduskunnan säätämästä laista. Eikö julkisyhteisön (kunnan) tarvitse noudattaa lakia?

Lainsäädäntöä halveksivien kuntien ja STM:n toiminta on omiaan heikentämään kansalaisten moraalia ja oikeustajua.

LPY:ssä valmistellaan kantelua Kilpailu- ja kuluttajavirastolle niistä kunnista, jotka eivät yhtiöitä liikelaitoksiaan tai vaihtoehtoisesti vetäydy markkinoilta lain määrittelemässä määräajassa.