-

Heikki Pärnänen: Tärkeintä on terveyspalveluiden saatavuus ja vaikuttavuus

Blogi 7/2024 | Heikki Pärnänen

Työskentelin ensimmäistä kertaa lääkärinä kesälomalla 1982 Mikkelin keskussairaalassa. Seuraava pesti olikin sitten joululomalla Lapinlahden terveyskeskuksessa. Viimeisen vastaanottoni pidin Tampereella lähes vuosi sitten, 4.6.2023. Voineeko tässä enää itseään oikeana lääkärinä pitääkään?

Näiden reilun neljänkymmenen vuoden aikana olen tehnyt potilastyötä ainakin 17 paikkakunnalla, hiukan useamman työnantajan palveluksessa. Olen työskennellyt yliopistosairaalassa, keskussairaalassa, kaupunginsairaalassa, terveyskeskuksissa vastaanotolla ja vuodeosastoilla, vanhainkodeilla, yksityissektorilla.

Olen ollut virkasuhteessa, työsuhteessa, pää- ja sivutoimisena ammatinharjoittajana, perustamani perheyrityksen omistajayrittäjänä – ja paljon parjattuna vuokralääkärinäkin. Ja aikanaan säännöllisesti ”viikonloppukeikkaillut” terveyskeskuksissa.

Kaikissa työpaikoissa, riippumatta palvelussuhteen muodosta, työskentelysektorista tai paikkakunnasta, työ on tuntunut mielekkäältä ja merkitykselliseltä. Toki erilaistahan se on eri paikoissa ollut. Tiedollisesti ehkä vaativinta erikoissairaanhoidossa – tai yksinään terveyskeskusta juniorina päivystäessä 1980-luvulla. Kokonaisuudessaan vastuullisinta omistajayrittäjänä, kun oman tekemisen lisäksi vastuuta oli myös palkatusta henkilöstöstä.

Lääkäriliitto on terveyspoliittisessa valmistelutyössään vuosikymmenten aikana nähnyt julkisessa terveydenhuollossamme olennaiseksi riittävän suuren ja vahvan rahoittajan ja järjestäjän – mutta myös monipuolisen palvelutuotannon, erityisesti perustason palveluissa.

Palvelujärjestelmämme kokonaisuutta tulisikin laajassa ja harvaan asutussa maassamme rakentaa ensisijaisesti saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Toki eri palveluissa kriteerit ovat erilaiset. On selvää, että erikoissairaanhoidon ympärivuorokautisen päivystyksen on oltava vahvasti keskitettyä, kun taas peruspalvelujen tulisi olla joko fyysisinä tai digipalveluina helposti ja nopeasti saatavissa ja saavutettavissa.

Eräs kollega oli otsikoinut Hesarin taannoisen hyvän mielipidekirjoituksensa sattuvasti: ”Terveyspalveluja pitää ajatella käyttäjien kannalta”. Ei siis rakentaa hallinto edellä tai ideologisilla perusteilla.

Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja vuodet 2011−2023
Kuva: Mikko Käkelä