-

Huonoon soteen ei ole varaa

Päättäjät, asiantuntijat ja median edustajat ovat joulukuussa arvioineet, mikä on Marinin hallituksen sote-esityksen suurin ongelma. Onko se Uudenmaan erillisratkaisu, rahoituksen riittävyys, hyvinvointialueiden määrä, esitykset voimassa olevien sopimusten mitätöinnistä tai yksityisen sektorin hyödyntämisen vähentämisestä vai alihankinnan rajaaminen. Se ei ole mikään edellä mainituista.

Hallituksen esityksen ylivoimaisesti suurin ongelma on siinä, että sen myötä ei toteudu yksikään sote-uudistuksen keskeinen tavoite – päinvastoin. Esityksen myötä verorahoitteisten sote-palveluiden saatavuus heikkenee, eriarvoisuus lisääntyy ja kustannukset kasvavat koko 2020-luvun nopeammin kuin ilman uudistusta.

Suomessa on nyt ja tulevaisuudessa rajallinen määrä resursseja sote-palveluiden tuottamiseen. Henkilökuntaa, infrastruktuuria ja rahoitusta ei hetkessä loihdita lisää. Hoidon ja hoivan tarve kuitenkin kasvaa vääjäämättä väestön ikääntymisen myötä. Tilanteesta tulee kestämätön, ellei koko palvelujärjestelmän tuottavuutta onnistuta parantamaan merkittävästi jo tämän vuosikymmenen aikana. Aika tiimalasissa on käymässä vähiin.

Kevätistuntokaudella 2021 kansanedustajien on otettava vastuu soten tulevaisuudesta. Suomessa kannattaa toteuttaa vain ja ainoastaan sellainen sote-uudistus, joka luo uskottavasti edellytykset sille asetettujen saavuttamiselle. Huonoon soteen meillä ei ole varaa.

Ismo Partanen
@ismo_partanen