-

Ismo Partanen: Intressiryhmät saman pöydän ääreen

Blogi 4/2024 | Ismo Partanen

Sote-uudistus on itsenäisen Suomen suurin hallinnollinen uudistus. Sen myötä perustettiin hyvinvointialueet, joille siirtyi vuoden 2023 alusta sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu kunnilta ja kuntayhtymiltä. Muutoksen myötä myös kuntien on löydettävä oma uusi roolinsa. Niille jäi uudistuksen jälkeenkin merkittäviä vastuita ja tehtäviä asukkaidensa hyvinvoinnin edistämisessä. Kuntien on lisäksi sovitettava yhteen oma toimintansa hyvinvointialueiden kanssa.

Nyt on helppo sanoa, että sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuuseen liittyvästä hallintorakenteesta olisi pitänyt kyetä tekemään päätös jo yli 10 vuotta sitten. Pitkäksi venynyt valmisteluaika on vaikeuttanut muutoksen toteuttamista. Myös korona-ajan poikkeusolosuhteet ja sen vaikutukset näkyvät nyt lisähaasteena soten käytännön toteuttamisessa ja uudistuksen jatkovalmistelussa.

Yksi syy välttämättömäksi koetun sote-uudistuksen hitaalle etenemiselle on ollut eri intressiryhmien voimakas muutosvastarinta. Vaikka uudistuksen tarpeellisuudesta ja keskeisistä tavoitteista on oltu hyvinkin yksimielisiä, ei sen toteuttamistavasta ole saavutettu riittävää yhteistä näkemystä.

Valitettavasti sama eripuraisuus sekä omista saavutetuista asemista että oman roolin korostamisesta tuntuu jatkuvan soten käytännön toteuttamisessa. Nyt käydään loputtomalta vaikuttavaa taistelua vaikutusvallasta ja erityisesti rahoituksesta. Kaikilla on liian vähän rahaa ja henkilöstöresursseja. Kunnilta puuttuu vuositasolla noin puoli miljardia euroa ja hyvinvointialueilta ainakin saman verran. Myös vaativasta erikoissairaanhoidosta ja tutkimuksesta vastaavat yliopistosairaalat kamppailevat suurien haasteiden kanssa. Niillä on pulaa sekä rahoituksesta että henkilöstöstä – ja hoitojonot vain kasvavat.

Jokainen intressiryhmä – kuntasektori, hyvinvointialueet, vastuuministeriöt ja elinkeinoelämän järjestöt – viestii julkisuudessa omia ratkaisuesityksiään ja taklaa toistensa näkemyksiä. Sote-uudistuksen osalta vallitsee toistensa ohipuhumisen kulttuuri: toitotetaan omia viestejä eikä kuunnella muita.

Kansalaiset ja erityisesti palveluita tarvitsevat kokevat epätietoisuutta ja ovat ymmärrettävästi huolestuneita nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Onko sote- ja pelastuspalveluita saatavilla?

Olisiko jo aika lopettaa ohipuhuminen ja kokoontua saman pöydän ääreen luomaan yhteinen tilannekuva ja etsimään ratkaisuja soten haasteisiin? Ehdotan, että valtiovalta eli STM ja VM kutsuvat tilannekuvapalaveriin Kuntaliiton, hyvinvointialueiden ja elinkeinoelämän järjestöjen edustajat. Tavoitteena olisi yhteisen näkemyksen löytäminen siitä, kuinka sote-uudistusta jatketaan niin, että sille asetetut keskeiset tavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.

Kirjoittaja Ismo Partanen on LPY:n toiminnanjohtaja
Kuva: Juha Sarkkinen