-

Jotain hyvää, jotain kyseenalaista?

THL:n tuoretta "Jonottamatta hoitoon" -perusterveydenhuollon kehittämisehdotusta on jo sekä kehuttu että alettu ampua alas. LPY:n puheenjohtajana näen ehdotuksen sisältävän lukuisia mahdollisuuksia edetä kohti vuosia sitten asetettua "toimivat terveyspalvelumarkkinat" -päätavoitettamme.

Parasta aloitteessa on potilaan valinnanvapauden tuoma kehittävä voima. Mutta valinnanvapaus toimii vain, jos julkiset ja yksityiset ovat aidosti samalla viivalla. Se onnistuu vain, jos rahoituksen ohjaajat eli järjestäjät ovat riippumattomia tuottajista.

Ehdotuksen työterveyshuollon uudistamisosioita on moitittu tai epäilty eniten. Itsekin olen epäilijä, koska parhaimmillaan työterveyshuolto toimii nyt hyvin. Mutta en pidä mahdottomana ajatusta, että sama hyvä toimivuus monistetaan koskemaan kaikkia kansalaisia. Mielestäni tällöin puhutaan nykyisistä yksityisistä lääkärikeskuksista, joiden toimintamallia laajennettaisiin omalääkäri-suuntaan ja joiden toimintamallin julkisomisteiset terveyskeskukset kopioisivat. Ei niin, että työterveyshuolto pilkottaisiin kahteen paikkaan.

Ehdotuksen toteutuksen suuri haaste on rahoitus. Rahaa sekä puuttuu että esitetyn rahoituksen perusteet ovat haasteelliset toteuttaa. Vastausta vailla ovat nykyisten korkeiden omavastuiden korvaaminen, kapitaatiokorvauksen ja laatuun perustuvien kannusteiden määrittely sekä työnantajien mahdollinen maksuosuus.

Käsissämme on kuitenkin vihdoinkin jotain uutta, jonka osalta vastarannan kiisket ovatkin nyt konservatiiveja tai asenteellisesti yksityistä tuotantoa vastustavia. LPY katsoo eteenpäin ja on kyllästynyt paikkaansa terveydenhuollon seisovassa vedessä. Aloite on toiminnan avaus ja siitä saadaan muokatuksi toimiva, jos niin halutaan.

Kari Varkila
Puheenjohtaja, LPY