-

Juhana Vartiainen: Lisätään ja leikataan yhtä aikaa

Blogi 21/2021 | Juhana Vartiainen | 

Sote-menojen kustannusten kasvusta huolestunut saa helposti roiston leiman. Moni tulkitsee tällaiset puheet siten, että halutaan leikata sosiaali- ja terveyspalveluista.

Sanottakoon tämä nyt selvästi: kukaan sote-palveluiden kehittämisen parissa työskentelevä ei ole esittämässä sote-menojen leikkaamista. Päin vastoin. Sote-menot tulevat kasvamaan tulevina vuosina jo siitä yksinkertaisesta syystä, että väestö ikääntyy ja hoidon tarve kasvaa. Se on väistämätöntä ja se on tosiasia, joka pitää hyväksyä.

Siitä sen sijaan pitää olla huolestunut, mikä on kustannusten kasvuvauhti suhteessa työllisyyteen ja kansantalouden kantokykyyn. Nykymenolla se on liian kova. Yhteiskunnan veroilla rahoittamat resurssit eivät riitä menojen jatkuvaan, liian nopeaan kasvuun. Jarrua pitäisi painaa, mutta poljin on hukassa.

Kustannusten kasvua voidaan hillitä. Se voidaan jopa tehdä siten, että joitakin kustannuksia yhtä aikaa lisätään ja toisia leikataan. 

Miten?

Siten, että lisätään soten kokonaiskustannuksia, mutta leikataan yksikkökustannuksia tuottavuutta parantamalla. Missä tahansa taloudellisessa toiminnassa pätee se, että samalla rahalla saadaan enemmän, jos tuotettavan hyödykkeen yksikköhintaa pystytään laskemaan. Ja jos samanaikaisesti lisätään kokonaisrahan määrää, saadaan vieläkin enemmän.

Sotessa palveluiden yksikkökustannuksia voidaan leikata toimintaprosesseja kehittämällä. Palveluiden digitalisaatio on tästä hyvä esimerkki. Koronakriisi toi tämän poikkeuksellisella tavalla esille, mutta se oli osittain sattumaa. Digipalveluiden kehitystyö oli käynnistynyt jo toistakymmentä vuotta sitten tarpeesta parantaa tuottavuutta ja palveluiden saatavuutta. 

Digitalisaation avulla voimme hoitaa yhä enemmän ihmisiä aikaisempaa pienemmillä yksikkökustannuksilla. Siis sellaisia potilaita, joille se sopii, ja sellaisissa ongelmissa, joihin se sopii.

Myös kilpailu on hyvä keino toimintaprosessien kehittämiseen. Siinä pärjää se, joka pystyy tuottamaan saman palvelun kuin muut, mutta pienemmillä kustannuksilla. Tai samoilla kustannuksilla enemmän kuin muut. Kilpailu kannustaa kehittämään toimintaa, myös soten toimialoilla. 

Siksi haluan sallia monenlaiset tuotantotavat ja tuotannon organisoimisen muodot – niin yhtiöt, kolmannen sektorin organisaatiot kuin perinteisen julkisen tuotannon. Kaikki kirittämään toisiaan ja palvelun järjestäjä ja asiakas valitkoon parhaat.