-

Käsitys oikeudenmukaisuudesta on muuttunut?

Eräänä kesäpäivänä 1970-luvun puolivälissä isäni ”pyysi” minua kitkemään perheemme perunapellon. Hän lupasi työstä 20 markkaa. Se oli tarjous, josta oli mahdoton kieltäytyä. Olisin joutunut sen kuitenkin tekemään, mutta nyt urakasta luvattiin sentään pieni korvaus.

Koska noin 600 neliömetrin perunapellon kitkeminen tuntui haastavalta työltä tehdä yksin, pyysin isosiskoani kaveriksi. Siskoni luonnollisesti suostui, koska hänkin tiesi, mitä isämme ”pyyntö” tarkoitti. Teimme työn aikataulussa. Tyytyväinen isäni maksoi minulle lupaamansa palkkion tarkastettuaan työn jäljen. Sain lisäbonuksena kehut hyvin suoritetusta tehtävästä.

Hetken mietin, kertoisinko isälle siskon roolista työn suorittamisessa ja siskolleni saamastani palkkiosta. Kymmenvuotiaalle kehittynyt oikeudenmukaisuuden taju kannusti tunnustamaan, että eihän homma olisi mitenkään tullut hoidettua annetussa aikataulussa ja niin hyvin, ellei sisko olisi auttanut. Rehellisyydestäni ylpeä isä korotti yhteisen palkkion 30 markkaan. Näin saimme siskoni kanssa kumpikin 15 markkaa omaa rahaa. Ja perhe syksyllä paremman perunasadon.  

Yllä kuvattu tapahtuma tuli mieleeni tänä kesänä, kun keskustelimme STM:n ja Suomen Kuntaliiton edustajien kanssa koronavirukselta suojautumisen aiheuttamien lisäkustannusten korvaamisesta myös yksityisille hyvinvointipalveluiden tuottajille. Valtio on luvannut korvata kunnille ja kuntayhtymille kyseiset kustannukset täysimääräisesti. Valtion vuoden neljänteen lisätalousarvioon varattiin yli miljardin rahoitus kyseisten kustannusten korvaamiseen.

Elinkeinoelämän järjestöt esittivät juhannuksen alla ja uudelleen alkusyksystä, että kunnat korvaisivat koronavirukselta suojautumisen lisäkustannukset niille sote- ja varhaiskasvatuspalveluita tuottaville yrityksille ja yhdistyksille. Julkaisimme esityksistämme myös tiedotteita.

Esityksemme ei ole edennyt. Kunnat pitävät samansa koronatuet itsellään. Tulkitsen, että käsitys oikeudenmukaisuudesta on muuttunut vajaassa 50 vuodessa. 

Ismo Paranen
@ismo_partanen