-

Koronarokotteet polttelevat näpeissä

Koronapandemiasta päästään eroon vasta, kun rokotekattavuus on riittävä. Kun näyttää, että rokotteita saadaan Suomeen ennakoitua hitaammin, rokottamisen tehokas ja nopea käytännön toteutus käy entistä tärkeämmäksi.

Ensimmäisen koronarokote-erän saapuminen jo jouluna yllätti suomalaiset. Yllätys ei selvästikään ollut pelkästään myönteinen, koska samalla paljastui, että palvelujärjestelmän valmius tehokkaaseen rokotusten toteuttamiseen ei ollut riittävällä tasolla.

Luulisi, että Suomessa on erittäin hyvä kokemus ns. joukkorokotuksista. Niitä on toteutettu vuosittain influenssakausiin valmistauduttaessa. Myös paineen alla toimimisesta saatiin kokemusta sikainfluenssan aikana. Silloisista kokemuksista olisi voinut ottaa oppia.

Ensimmäisen viikon aikana rokotuksia toteutettiin vain noin 5 000. Koneisto on siis syystä tai toisesta käynnistynyt hyvin hitaasti. Huolestuttavan hitaasti.

Nyt on käytettävissä noin 100 000 rokoteannosta. Rokotusvauhdin pitäisi nousta nopeasti ainakin kymmenkertaiseksi.

Jos Suomessa pystyttäisiin rokottamaan organisoidusti 50 000 − 100 000 henkilöä viikossa, kestäisi koko väestön rokottaminen 1−2 vuotta. Jos rokotteita on saatavissa, tavoitteeksi pitäisi asettaa 150 000 henkilön rokottaminen viikossa. Tällöin saavutettaisiin väestössä 80 prosentin rokotekattavuus noin 30 viikossa eli reilussa puolessa vuodessa.

Rokotteet eivät saa nyt poltella näpeissä. Ne on saatava nopeasti jakoon.

Ismo Partanen
@ismo_partanen