-

Kunnista ei tule jakojäännöstä

Blogi 32/2021 | Minna Karhunen

Sote-uudistus ja hyvinvointialueiden perustaminen on suuri muutos suomalaisille kunnille. Kunnat eivät enää jatkossa itse järjestä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluita. Näiden palveluiden myötä kunnilta poistuu myös suuri joukko henkilöstöä ja rahoitusta. Muutos ei kuitenkaan tee kunnista jakojäännöstä vaan kunnat säilyvät edelleen tärkeinä palveluiden tuottajina, toimijoina ja yhteisöinä.

Tulevaisuuden kunnilla on merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnissa ja osaamisessa sekä alueidensa elinvoimassa. Tehtäviä on edelleen paljon; mm. varhaiskasvatus, opetus, laaja sivistystyö, maankäyttö. Uusina tehtävinä kunnille on tulossa vuoden 2024 alusta lähtien työllisyyteen ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvä vastuu. 

Talouden kannalta uusi kunta on toki heikompi ja haavoittuvampi. Rahoituspohjaan syntyy suuri lovi - Samanaikaisesti kun tulopohja lähes puolittuu, vanhat velat ja takaukset jäävät. Uusilta valtuustoilta eivät haasteet ihan heti lopu. Palvelut on tuotettava entistä kustannustehokkaammin samalla laadusta ja saavutettavuudesta huolehtien.

Pahimmissa skenaarioissa kunnista ja hyvinvointialueista olisi syntymässä vastapuolia. Näin ei saa tapahtua. Tarvitsemme laajaa yhteistyötä, jotta suuri rakenteellinen uudistus saadaan toteutettua hyvin. Asiakkaat ovat myös yhteisiä. Kuntien yhteistyöstä on kokemusta laajalti ja nyt hyvä kumppanuus on luotava myös hyvinvointialueiden kanssa. Vain yhdessä onnistumme.

Julkisessa keskustelussa kannetaan usein huolta väestöä menettävien kuntien tulevaisuudesta. Mutta myös kasvu tuo mukanaan haasteita. Kansallinen etu on huolehtia myös suurten kaupunkien menestyksestä. Niiden elinvoima ja kilpailukyky ratkaisevat koko Suomen menetyksen. Kansallisia vetureita ei saa päästää hyytymään. Jos veturi hyytyy, siitä kärsii koko kansantalous. 

Kunta on  jatkossakin ihmisille kaikkein läheisin eri hallinnon tasoista. Uskon, että kunta tulee olemaan kiinnostava ja houkutteleva ympäristö myös poliittisille päätöksentekijöille. Elämä on muutakin kuin sotea. Tarvitsemme siis jatkossakin kuntien kehittämisestä innostuvia ja kehittämiseen sitoutuvia luottamushenkilöitä. Ja sitä samaa tarvitsevat tulevat hyvinvointialueet. 

Kirjoittaja, Minna Karhunen, on Kuntaliiton toimitusjohtaja