-

Kuntaliitto haluaa betonoida sote-palvelut julkiselle sektorille!

Suomen Kuntaliiton hallitus julkaisi keskiviikkona 7.5.2014 pitämästään kokouksesta kannanoton valmistelussa olevasta sote-palvelurakenneuudistuksesta.

Kannanoton mukaan uusilla perustettavilla sote-alueilla ei tule olla omaa palvelutuotantoa eikä palvelutuotantoon osallistuvaa henkilöstöä. Kunnilla ei pidä myöskään olla jälkimaksuvelvoitetta sote-kustannuksista eikä alijäämän kattamisvelvoitetta sote-alueiden osalta. Kyseiset vaatimukset ovat perusteltuja ja niihin on LPY:n helppo yhtyä, koska olemme esittäneet samaa jo vuosien ajan.

Edellä mainittujen kannatettavien linjausten lisäksi Kuntaliitto esittää, että uudessa sote-rakenteessa palveluiden tuotannosta huolehtivat kunnat, kuntayhtymät ja vastuukunnat. Tällä vaatimuksella halutaan siirtää tosiasiallista järjestämisvastuuta takaisin nykyisille kunnille ja kuntayhtymille sekä betonoida palvelutuotanto kuntasektorille. On älyllisesti epärehellistä vaatia itse osaomistamaltaan kuntayhtymältä (sote-alue) tehokasta toimintaa ja samalla vaatia ostamaan palveluita omistamiltaan tuotantolaitoksilta kilpailuttamatta itse määrittelemillään hinnoilla!

Jos sote-rakenne toteutetaan Kuntaliiton esityksen mukaisesti, ei uudistuksille asetettuja tavoitteita tuotannon tehostamisesta sekä palveluiden laadun ja saatavuuden parantamisesta saavuteta – päinvastoin! Herää kysymys: Onko kunnallinen palvelutuotanto niin huonosti organisoitua, että sitä pitää kaikin keinoin lainsäädännön turvin suojella?

LPY:n mielestä valmistelussa olevalla järjestämislailla on luotava edellytyksiä sote-palvelumarkkinoiden kehittämiselle. Siksi on erityisen tärkeää, että perustettavat sote-alueet vastaavat palveluiden järjestämisestä niin, että ne voivat hyödyntää tarkoituksenmukaisella tavalla kaikkia käytettävissä olevia resursseja. Palvelutuotannon keskittäminen (monopolisointi) kunnille ja kuntayhtymille ei ole ratkaisu nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Palveluntuottajien reilu kilpailu samoilla säännöillä ja asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien lisääminen luovat edellytyksiä toimintojen tehostamiseen sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen.