-

Martti Ahlstén: Pelossa johtaminen tulee kalliiksi

0 kommenttia

Blogi 13/2023 | Martti Ahlstén

Pelolla johtaminen on tunnettu käsite ja valitettava ilmiö. Mutta on myös pelossa johtamista. Sekin on valitettava ilmiö, mutta ei tunnettu käsite. Sitä esiintyy terveyspalveluiden organisoinnissa ja se on tosi huono juttu.

Tämä tuli mieleen, kun luin uutista Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokouksesta. Yksi käsiteltävä asia oli yksityisten palveluiden hankkiminen. Esittelijän ehdotus oli, että ”palvelut voivat olla itse tuotettuja tai ostettuja”. Se hävisi äänestyksessä esitykselle, jonka mukaan ”palvelujen perusta on oma tuotanto, jota voidaan täydentää ostamalla”.

Tekstien sisällöllinen ero ei näytä kummoiseltakaan. Molempien mukaan Helsinki voi tuottaa palveluita itse tai hankkia niitä yksityisiltä toimijoilta. Mutta oikeasti äänestys ei koskenut sitä.

Alkuperäinen esitys nimittäin pitää sisällään myös sellaisen mahdollisuuden, että kaupunki voi ostaa yksityisiä palveluita tarvittaessa paljonkin. 

Ja miksi ei! Jos yksityinen pystyy tuottamaan edullisemmin laadultaan vähintään samantasoisia palveluita kuin julkinen terveydenhuolto ja jos julkisen oma kapasiteetti ei riitä, yksityiseltä voi ostaa niin paljon kuin sen kapasiteetti antaa myöten. Se olisi yksiselitteisesti palveluita tarvitsevien kansalaisten etu.

Siinä on vain yksi ongelma. Julkisen terveydenhuollon keskeisiin tavoitteisiin näyttää kuuluvan oman tuotannon ja tuotanto-organisaation suojeleminen. Siksi väännetään kättä ja äänestetään tekstimuotoiluista, joihin vetoamalla saadaan syy olla käyttämättä yksityisiä toimijoita. Siis johdetaan yksityisen pelossa. Tästä mitä ilmeisimmin oli kyse myös Helsingin äänestämisessä.

Oma tuotanto on joskus paras ja tehokkain tapa tuottaa palveluita. Joskus ei. Joskus, jopa usein, yksityinen tuotanto on kustannustehokkaampaa ja laatu on silti vähintään yhtä hyvä. Kun pelko ohjaa päätöksentekoa, siitä kärsii julkinen talous korkeiden kustannusten takia. Ja viime kädessä siitä kärsivät kansalaiset, jotka eivät saa laadukkaita palveluita oikea-aikaisesti.

Kirjoittaja Martti Ahlstén on LPY:n viestinnän asiantuntija ja viestintäalan yrittäjä 


Kommentit

Ei kommentteja