-

Miksi ei ole luottamusta?

Hallitus valmistelee parhaillaan esitystä rajoituslain jatkamiseksi ja tiukentamiseksi. Lakiesitys kertoo jotakin hyvin olennaista ajastamme: ei ole luottamusta!

Yleisesti myönnetään se, ettemme selviä sote-haasteista, jos emme pysty ottamaan käyttöön kaikkia olemassa olevia resursseja riippumatta siitä, ovatko ne julkisia, yksityisiä vai järjestöjen. Niitä kaikkia tarvitaan.

Juuri nyt pitäisi keskustella yhteistyöstä, mutta sen sijaan keskustelemme ja annamme virallisia lausuntoja siitä, missä määrin ja kuinka pitkäksi aikaa tietyntyyppisten sote-toimijoiden toimintamahdollisuuksia pitäisi rajata.

Palveluiden järjestämisvastuu on siirtymässä kuntia suuremmille yksiköille. Koska kukaan ei vielä tiedä, kuinka kauan aikaa siihen menee, kuntien on pakko tehdä ratkaisuja oman palvelutuotantonsa järjestämisen suhteen. Valtiovalta ei selvästikään usko, että kunnat kykenevät tähän muuten kuin siten, että vähennetään käytettävissä olevien työkalujen määrää. Kuntien toimintamahdollisuuksia halutaan siis rajoittaa.

Valtiovalta ei näytä myöskään uskovan siihen, että yksityisten toimijoiden kanssa voisi sovittaa olemassa olevat sopimukset uuden järjestelmän mukaisiksi sitten, kun se aika joskus koittaa. Miksi ei voisi? Ei yksityisten toimijoiden intressi ole heittää kapuloita järjestelmän rattaisiin.

Luottamuksen puute ei voi johtua ainakaan yksityisten toimijoiden ammatillisen osaamisen puutteista. Henkilökunta sekä julkiselle että yksityiselle sektorille koulutetaan samassa, hyvässä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Luottamuksen puute ei voi johtua myöskään hinnoittelusta, sillä kokemusten mukaan yksityinen sektori tuottaa palvelut 10–30 prosenttia edullisemmin kuin julkinen. Yksityinen toimija on myös ketterämpi uudistamaan toimintatapojaan esimerkiksi uutta teknologiaa hyödyntämällä.

Luottamuksen puute taitaa johtua pelkästään periaatteellisista syistä. Rajoittaa pitää, koska halutaan, että palveluita tuottavat pääsääntöisesti julkisen sektorin organisaatiot. Onko siis todellakin vähemmän tärkeää se, kuinka hyvin kaikki resurssit saataisiin palvelemaan yhteistä hyvää?

Ismo Partanen
@ismo_partanen