-

Miksi potilasdirektiivi unohtui sotesta?

Partanen Ismo
Partanen Ismo

EU:n potilasdirektiivissä on kyse siitä, että EU-jäsenmaan kansalainen voi hakeutua kiireettömään hoitoon johonkin toiseen EU-maahan eikä hänen tarvitse maksaa hoidosta enempää kuin mitä hän maksaisi siitä oman maansa julkisessa terveydenhuollossa. Kyse on siten yhden EU:n keskeisen periaatteen soveltamisesta: palveluiden ja tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta.

EU:n potilasdirektiivi on ollut voimassa jo vuodesta 2011. Suomi implementoi sen kansalliseen lainsäädäntöön vähän myöhässä vuonna 2014 lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Suomen valitsema potilasdirektiivin soveltamiskäytäntö ei kelvannut EU:lle. Valtio sai ensimmäisen huomautuksen asiasta jo syksyllä 2014 ja vakavan huomautuksen keväällä 2016. Nyt on olemassa suuri riski, että Suomi saa kymmenien miljoonien eurojen sakot EU:n lainsäädännön rikkomisesta.

Suomen valtio on jo lähes kuusi vuotta luvannut EU-komissiolle korjata potilasdirektiivin soveltamiseen liittyvän virheen sote-uudistuksen yhteydessä. Viime vaalikaudella valmistelussa ollut sote-malli olisi luonut edellytykset potilasdirektiivin oikealle soveltamisella. Silloisen sote-valmistelun aikana ainakin yritettiin etsiä ratkaisua tähän haasteelliseen ongelmaan.

Potilasdirektiivin toimeenpanon korjaaminen on Suomen kansalaisten etu. Nykytilanteessa olemme muita EU-kansalaisia huonommassa asemassa kiireettömien terveyspalveluiden saatavuuden suhteen.

On hämmästyttävää, että EU-komission lukuisista huomautuksista huolimatta nykyinen hallitus ei ole sisällyttänyt direktiivin toimeenpanon korjausta eduskunnan käsittelyssä olevaan sote-esitykseensä. Asia on välttämätöntä korjata ennen kuin sote-laeista voidaan eduskunnassa päättää.