-

Monituottajamallilla vetovoimaa sote-alalle

Blogi 38/2021 | Marjo Kolehmainen

Sote-uudistuksen suurin kriittinen tekijä on osaavan henkilöstön saatavuus. Ilman sitä homma ei pelitä, oli hallintorakenne ja -järjestelmä itsessään millainen tahansa. Kyse ei ole pelkästään siitä, mistä saadaan lisää henkilökuntaa koko ajan kasvavaan tarpeeseen. Eikä pelkästään siitä, että ammattilaiset voisivat kokea tekevänsä merkityksellistä työtä.

Kyse on myös siitä, että huolehditaan sote-alan vetovoimaisuudesta. Siihen sisältyy se, että työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työnsä sisältöön, kehittyä ja halutessaan edetä työurallaan. Tämä onnistuu vain siten, että sote-alalla on toimivat palvelumarkkinat.

Jos palvelutuotanto keskitetään kokonaan tai lähes kokonaan julkiselle sektorille eli hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi, alueille syntyy vain yksi iso työnantaja, jolla on lähes monopoli alan työmarkkinoilla. Sote-ala ei ole kovin vetovoimainen, jos ainoa tapa vaihtaa työnantajaa on muuttaa toiselle paikkakunnalle. Sote-ala ei ole tässä mitenkään erikoinen, sillä kaikkien alojen ammattilaisilla on halu kehittää osaamistaan ja rakentaa työuraa.

Tulevaisuudessa sote-palvelut pitää tuottaa nykyistä enemmän monituottajamallin avulla ja markkinamekanismia hyödyntäen. Vaatimus ei ole uusi. Yleensä markkinoiden hyödyistä puhutaan vain palvelutuotannon organisoinnin näkökulmasta. Pitäisi tiedostaa myös se, että monituottajamallin avulla koko toimialasta tulee myös työntekijän näkökulmasta mielekäs. Alalle halutaan.

Toimivia palvelumarkkinoita ei synny, jos asiaa ei uskalleta linjata. Tämän linjauksen täytyy tapahtua hyvinvointialueiden palvelustrategioissa. Niitä ollaan parhaillaan valmistelemassa. Toivotan valmistelijoille viisautta ja uskallusta!


Kirjoittaja Marjo Kolehmainen on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja