-

Monopoli ei paranna tuottavuutta

Blogi 19 | Johanna Sipola

Sote-palvelut ovat yli 20 miljardin vuosittainen menoerä, joka vain kasvaa. Kustannusten kasvu, väestön ikääntyminen, hoivan tarpeen lisääntyminen sekä samanaikaisesti kutistuva työllisten määrä muodostavat kestämättömän yhtälön, joka vaarantaa koko hyvinvointivaltion rahoituspohjan. Tätä ongelmaa lähdettiin ratkomaan sote-uudistuksella. Yksi uudistuksen keskeisistä tavoitteista on ollut kustannusten kasvun hillitseminen.

Kun sote-uudistusta nyt toimeenpannaan hyvinvointialueilla, täytyy sote-palveluiden tuottavuutta parantaa. Hyvinvointialueiden laatimien palvelustrategioiden punaisena lankana pitää olla palveluiden järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Avainasemassa tuottavuuden parantamisessa on monituottajuuden laaja hyödyntäminen. Sote-palveluita on tuotettava tavalla, joka on veronmaksajille järkevin. Asiakkaille tärkeintä on, että he pääsevät nopeasti hoitoon ja saavat laadukasta hoitoa. Sillä, tuottaako hoidon julkinen vai yksityinen taho tai järjestö, ei asiakkaan näkökulmasta ole merkitystä.

Julkisen sektorin ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa kaikkia palveluita itse. Tuottavuus ja laatu eivät kasva, jos sote-palveluita tuotetaan julkisena monopolina ja julkisia palveluita suojellaan perusteettomasti kilpailulta. Pienikin kilpailu usein tehostaa ja parantaa palveluita, kun parhaat toimintatavat leviävät.

Tuottavuuden parantaminen ja kustannusten kasvun hillitseminen on mahdotonta, jos emme tiedä, mitä palveluiden tuottaminen kulloinkin maksaa. Sote-palveluiden kustannusten on oltava läpinäkyviä ja vertailtavia. Kustannusten lisäksi myös hoidon laatua on pystyttävä vertailemaan. Hyvinvointialueiden tulisi ottaa käyttöön yhtenäinen kustannusten laskentamalli. Kustannusten läpinäkyvyys on myös edellytys sille, että monituottajamallia pystytään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla.

Suurin potentiaali sote-palveluiden tuottavuuden parantamisessa on saavutettavissa teknologian laajemmalla käytöllä. Julkiset sote-palvelut tarvitsevat digiloikan. Teknologian parempi hyödyntäminen auttaisi muotoilemaan ja sujuvoittamaan sote-palveluita sekä parantamaan palveluiden saatavuutta. Digipalveluita tarvitaan lisää myös siksi, että osaajapula sote-alalla ei tulevaisuudessa helpota. Kun henkilöstön saatavuus heikkenee, on hyvinvointialueiden panostettava entistä enemmän uudenlaisiin toimintatapoihin ja palveluihin.
 

Kirjoittaja Johanna Sipola on johtaja Keskuskauppakamarissa
Kuva Liisa Takala