-

On mahdotonta arvioida, jos ei ole tietoa

Blogi 7/2022 | Ilpo Tolonen

Hallitus sai lainsäädännön arviointineuvostolta pyyhkeitä hoitotakuuta koskevasta lakiluonnoksesta. Arviointineuvoston mukaan hallituksen esitysluonnos on puutteellinen lakiesityksen vaikutusten arvioinnin osalta. Arvioita kyllä luonnoksessa on, mutta ne ovat vain yleisluontoisia. Lakiesityksen vaikutuksia olisi pitänyt arvioida yksityiskohtaisemmin. Lainsäädännön arviointineuvosto vaatii hallitusta korjaamaan esitystään.

Vaatimus on aiheellinen. Jatkoa ajatellen opiksikin olisi syytä ottaa.

Ongelmana hallituksella on nimittäin mitä ilmeisimmin ollut se, että kukaan ei tunne kunnolla nykytilannetta eli sitä, kuinka hyvin eri puolilla Suomea hoitoon päästään. Ja jos ei päästä, mistä syystä ei päästä. Jotta jatkossa ei tulisi eteen uusia, tietämättömyydestä johtuvia ongelmia, kirjauskäytännöt, tilastointi, seuranta ja raportointi pitäisi yhtenäistää valtakunnallisesti. Tämä on ainoa perusta, jolta lakien vaikutuksia voidaan arvioida ja toteutumista seurata – ja saavuttaa tavoitteeksi asetettu yhdenvertainen hoitoonpääsy.

Asian kuntoon laittamisella on kiire, ei pelkästään nyt pöydällä olevan hoitotakuuesityksen takia vaan myös sote-uudistuksen onnistumisen kannalta. Ei saisi päästää käymään niin, että jokainen hyvinvointialue laatii omanlaisensa seurannan, tilastoinnin ja raportoinnin. Sosiaali- ja terveysministeriön ja alueiden pitää sopia, miten tämä homma otetaan haltuun. Seurantatietojen on oltava julkisia.

Hoitotakuuta ei ole mahdollista toteuttaa ilman yksityisten terveyspalveluyritysten apua. Myös tämän yhteistyön vaikutuksia pitää pystyä arvioimaan ja tuloksia seuraamaan.

Tarvitaan myös yhtenäinen kustannusten laskentamalli, jota kaikki hyvinvointialueet noudattavat. Ilman sitä ei voida luotettavasti verrata julkisen sektorin oman palvelutuotannon ja yksityisiltä hankittavien palveluiden hintoja. Jos ei pystytä luotettavasti vertailemaan, ei ole mahdollista tehdä tarkoituksenmukaisia päätöksiä siitä, milloin hyvinvointialueen kannattaa tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse ja milloin niitä kannattaa ostaa kilpailuttamalla alan yksityisiä toimijoita.

Jos ei tiedetä, ei myöskään kyetä arvioimaan eikä toimimaan tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. Jos ei voida toimia tehokkaasti, palveluiden saatavuus ja laatu kärsivät ja kustannukset kasvavat.
 

Kirjoittaja Ilpo Tolonen on LPY:n hallituksen puheenjohtaja