-

On uskallettava uudistua

Blogi 18 | Ismo Partanen

Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille on niiden uskallettava uudistaa ja uudistua. Sote-uudistuksen kunnianhimoisia tavoitteita ei saavuteta jatkamalla nykyisillä toimintatavoilla. Hoitoonpääsyn parantaminen ja kustannusten hillitseminen yhtä aikaa edellyttävät merkittävää tuottavuuden parantamista. Samoilla resursseilla on saatava enemmän palveluita ja parempaa vaikuttavuutta.

Tuottavuuden parantamiseen on useita keinoja. Yksi keino on palveluprosessien uudistaminen esimerkiksi moniammatillisten tiimien avulla tai eri ammattiryhmien työnjakoa muuttamalla. Toinen on teknologian tehokkaampi käyttäminen sekä siihen liittyen digitaalisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto. Kolmas on palveluntuottajien välisen aidon kilpailun hyödyntäminen ja monituottajuuteen perustuvan palvelujärjestelmän rakentaminen. Muitakin on ja lisää löytyy, jos on rohkeutta niitä etsiä. Ja kaikkia niitä on käytettävä, jotta soten tavoitteet voidaan saavuttaa.

Hyvinvointialueen oma palvelutuotanto ei saa olla itseisarvo vaan käyttöön pitää ottaa periaate, jonka mukaan julkinen sektori järjestää palvelut ja kulloinkin paras toimija tuottaa ne. Tämä koskee paitsi varsinaisia hoito- ja hoivapalveluita, myös niihin liittyviä tukipalveluita.

Kuntien ja alueiden elinvoimaan vaikuttaa merkittävästi se, kuinka hyvin sote-palvelut ovat saatavissa. Kuntien pitääkin vaatia, että hyvinvointialueet sisällyttävät palvelustrategioihinsa selkeän palvelulupauksen – ja myös toteuttavat sen. 

Hyvinvointialueiden kannattaa kehittää alueellista palvelujärjestelmää tiiviissä kumppanuudessa alan eri toimijoiden kanssa. Kuntien, yritysten ja järjestöjen mukaan ottaminen jo uudistusten suunnitteluvaiheessa luo edellytykset parhaiden ratkaisujen ja käytänteiden löytymiselle.

Kirjoittaja Ismo Partanen on LPY:n toiminnanjohtaja