-

Paluu menneisyyteen

Hallituksen sote-uudistuksen suunnitelmat muistuttavat 1980-luvun hittielokuvan Paluu tulevaisuuteen alkua. Siinä oltiin lähdössä tulevaisuuteen, mutta päädyttiin 30 vuoden päähän menneisyyteen. Elokuvassa se tapahtui vahingossa. Hallituksella paluu menneisyyteen on suunniteltu operaatio.

Muistatteko sote-ajan ennen vuotta 1993, siis noin 30 vuotta sitten? Valtio ohjasi silloin kuntien operatiivista toimintaa hyvin tiukasti laeilla, asetuksilla, normeilla ja ohjeilla. Silloista valtionosuusjärjestelmää pidettiin kaavamaisena ja jäykkänä. Se ei sisältänyt riittävästi mahdollisuuksia paikallisten olosuhteiden huomioon ottamiseen ja toiminnan kehittämiseen eikä kannusteita tuottavuuden parantamiseen.

Tästä järjestelmästä haluttiin silloin eroon, jotta tulevaisuuden haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan mahdollisemman hyvin.

Nyt, kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin Marinin hallitus on rakentamassa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin järjestelmää, jossa valtio ohjaa maakuntien operatiivista toimintaa hyvin tiukasti laeilla, asetuksilla, normeilla ja ohjeilla. Kuulostaa kovin tutulta 1980-luvulla kunnallispolitiikkaa läheltä seuranneelle.

Väistämättä herää kysymys: miksi halutaan palata entiseen huonosti toimineeseen ohjausjärjestelmään? Mikä nyt on muuttunut niin, että pitäisi palata 30 vuotta taaksepäin? Vastaus: ei mikään. Maailma on itse asiassa muuttunut sirpaleisemmaksi, monimutkaisemmaksi ja arvaamattomammaksi. Tarvitaan innovatiivisuutta ja ketteryyttä sekä paikallisten olosuhteiden tuntemusta ja huomioon ottamista. Näitä ominaisuuksia ei ole ylhäältä autoritäärisesti johdetussa järjestelmässä.

Jos hallituksen sote-suunnitelmat toteutuvat, lainsäädännöllä rajataan merkittävästi sote-maakuntien itsemääräämisoikeutta. Erityisesti järjestämislailla rajoitetaan hyvin tarkasti maakuntien mahdollisuuksia ja keinoja toteuttaa järjestämisvastuutaan sekä ottaa huomioon alueelliset olosuhteet ja lähtökohtatilanne. Onko taustalla ajatus siitä, että kaikki asiantuntemus löytyy valtionhallinnosta?

Nykyisessä kuntapohjaisessa järjestelmässä on ongelmansa ja järjestelmää on pakko uudistaa. Sitä ei kuitenkaan saa tehdä tavalla, joka ei mahdollista asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Onko hallituksen piilotavoitteena toteuttaa vallankaappaus paikallis- ja aluetasolta keskushallinnolle?

Ismo Partanen
@ismo_partanen