-

Palveluseteli on monipuolinen työkalu

Terveys- ja hyvinvointipalveluita pitää kehittää aina asiakas edellä. Tavoitteena on parempaa hoitoa ja kustannusten nousun hillintä. Palveluseteli on hyvä keino edistää yksilötasolla hyvinvointia ja terveyttä sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja purkaa hoitojonoja.

Suomen Yrittäjät julkaisi Kuntamarkkinoilla selvityksen, joka avaa palvelusetelin hyötyjä niin yksityishenkilön, kunnan kuin yrittäjänkin näkökulmasta. Palveluseteli toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjän työkaluna. Se on eräänlainen maksusitoumus. Seteli voi kattaa palvelun arvon kokonaan tai osittain, jolloin asiakkaalle jää maksettavaksi vain omavastuuosuus.

Kuntien yhteisenä tahtotilana tulee olla ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvoiva ja tyytyväinen kuntalainen tuottaa kunnalle eniten hyvää. Palveluseteli nopeuttaa hoitoonpääsyä, edistää tervettä kilpailua ja kehittää markkinoita. Jo nykyisellä lainsäädännöllä palveluseteli toimii hyvänä työvälineenä.

Yrittäjien palveluseteliselvityksen mukaan kunnissa ei vielä tiedetä riittävästi palvelusetelin vaikutuksista kuntatalouteen. Vaikka palveluseteleitä käytetään yhä enemmän, on niiden käyttö vain noin prosentin luokkaa kuntien kaikista sote-kustannuksista. Kunnissa nähdään kuitenkin palvelusetelin säästöpotentiaali. Siellä, missä palvelusetelit ovat olleet aktiivisessa käytössä, kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti hyviä.

Asiakas ohjaa palvelusetelimarkkinoita ja toimii samalla palveluiden kehittäjänä. Yrittäjien näkökulmasta palveluseteli edistää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisää kilpailua, joka kannustaa koko ajan kehittämään palveluita sekä innovoimaan uutta. Palvelusetelijärjestelmä edistää uusien yrittäjien ja yritysten markkinoille tuloa. Tällöin taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy ja palveluiden saatavuus paranee.

Suomen Yrittäjien 5 askelta kohti palveluseteliä:

1. Strateginen päätös

2. Valmistelu kunnan ja yrittäjien yhteistyönä

3. Palvelusetelin oikea arvo

4. Oman henkilöstön sitouttaminen

5. Jatkuva kehittäminen

 

Ismo Partanen
@ismo_partanen