-

Saara Hassinen: Teknologiasta keinoja hoitojonojen purkuun ja hoitajapulan ratkaisuun

0 kommenttia

Blogi 12/2023 | Saara Hassinen

Asiantuntijoiden mielestä sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee ottaa laajasti käyttöön teknologian ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Tarvitaan vain kansallinen tahtotila muuttaa suuntaa.

Uusi visio voisi olla 80/20. Sen mukaan 80 prosenttia ihmisistä pitää huolta terveydestään ja hoitaa itse sairauksiaan. Tarpeen tullen he hyödyntävät digitaalista oirearviota, jonka perusteella määräytyy, kenet terveydenhuollon ammattilaisista kannattaa tavata etänä. Tällä varmistetaan, että 20 prosenttia ihmisistä saa henkilökohtaista hoitoa.

Kun vielä otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus ja työvuorosuunnittelu, perusterveydenhuollon tuottavuutta saadaan parannettua ja erikoissairaanhoidon resurssit riittämään. Unohtaa ei myöskään sovi ennakoinnin, ennalta ehkäisyn ja kuntoutuksen merkitystä, joihin kaikkiin teknologia tarjoaa ratkaisuja.

Yksityinen palvelutuotanto näyttää hyvää mallia julkiselle sektorille. Siellä on kannusteet toimia tehokkaasti ja ottaa myös digitaaliset keinot käyttöön. Toimintojen vertaaminen kannustaa kaikkia parempaan.
 
Ratkaisuja ikääntyneiden hoivaan

Henkilöstömitoitus ei ole oikea keino ratkaista hoivan tarvetta. Sen vuoksi hoivayksikköjä joudutaan nyt sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi. Liian huonokuntoisia vanhuksia on kotihoidossa tai turhaan vuodeosastoilla ja päivystyksissä.

Ratkaisut löytyvät muualta, kuten teknologiasta, digitalisaatiosta, hyvästä johtajuudesta, tarpeen huomioimisesta, erilaisten ammattiryhmien yhteistyöstä ja oikeasta työnjaosta sekä vapaaehtoistyöstä. Tarvitaan kannusteet hakea monipuolisesti erilaisiin tilanteisiin sopivia ratkaisuja. Hoivapalvelu ei ole sairaala, vaan asukkaiden koti, jolloin tarpeet ovat muitakin kuin hoidollisia.

Kotihoidossa teknologia ja digitalisaatio tarjoavat suuria mahdollisuuksia, kun työnkulkua muokataan. Käytön esteet kannattaa poistaa. Esimerkiksi tietosuoja-asetuksen kansallisella tulkinnalla ei saa estää hankintoja. 

Teknologian käyttö hyödyttää vientiä 

Teknologian käytöllä on toinenkin hyöty. Innovaatiomyönteinen kotimarkkina toimii referenssinä tuotteiden viennille. Vienti on myös keino rahoittaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Terveysteknologian tuotevienti oli 2,7 miljardia euroa vuonna 2022. Parinkymmenen vuoden aikana viennin ylijäämää on kertynyt yli 16 miljardia euroa. 


Kirjoittaja Saara Hassinen on Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja


Kommentit

Ei kommentteja