-

Sote maaliin yhteistyöllä

Blogi 8/2022 | Harri Jaskari

Suomen Yrittäjät ja sen sote-toimialajärjestöt ovat julkaisseet sote-tietopaketin aluevaltuutetuille. Se sisältää käytännön vinkkejä soten haasteiden ratkaisemiseksi tavalla, joka mahdollistaa uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. 

Sanna Marinin hallitus lähti alun perin valmistelemaan sote-uudistusta, jossa olisi merkittävästi rajoitettu hyvinvointialueiden mahdollisuuksia hyödyntää terveyspalveluyrityksiltä hankittavia palveluita.

Eduskunta oli kuitenkin toista mieltä. Ratkaisun avaimet ovat nyt eduskunnan päätöksellä hyvinvointialueilla. Niiden pitäisi saada vuosikymmenien ajan valmisteltu sote maaliin. 

Tarvittavaa tietoa on kuitenkin vähänlaisesti. Uudistuksen valmisteluvaiheessa ei pidetty tarpeellisena pohtia ja selvittää, miten kaikki olemassa olevat resurssit, myös yksityiset, saataisiin mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. 

Suurena haasteena on, että väestö ikääntyy, palveluntarve samoin kuin pula ammattilaisista kasvaa ja kustannukset uhkaavat karata käsistä. Vaarana on palveluiden saatavuuden heikkeneminen.

Hyvinvointialueiden pitäisi pystyä rakentamaan sellainen palvelujärjestelmä, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Kun tähän tähtääviä ratkaisuja valmistellaan palvelustrategiaan, samalla linjataan yhteistyöstä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä.

Tämä ei ole helppo rasti kokeneellekaan luottamushenkilölle. 

Kokemusperäistä näyttöä on siitä, että yhteistyö toimii, kun niin halutaan. Yhdessä tehden on saavutettu erinomaisia tuloksia palveluiden saatavuuden, kustannustehokkuuden ja laadun suhteen. Jatkossa tätä yhteistyötä kannattaa ja pitää harjoittaa hyvinvointialueillakin. 

Onnittelen kaikkia Teitä, jotka olette tulleet valituiksi maamme historian ensimmäisiksi aluevaltuutetuiksi. Toivotan Teille viisautta vastuullisessa tehtävässänne.

Apunanne on aluevaltuutetuille työstämämme sote-tietopaketti.

Lue/lataa Yrittäjien Sote-tietopaketti aluevaltuutetuille

Kirjoittaja Harri Jaskari on Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan johtaja