-

Sote-valmistelun erikoinen logiikka

Partanen Ismo
Partanen Ismo

Kunnat ja kuntayhtymät eivät ole pystyneet turvaamaan kansalaisille riittäviä terveyspalveluita, vaikka perustuslaki sitä edellyttää. Koronakriisi on pahentanut tilannetta entisestään. Vaikka koronapandemian vaikutus siivotaan pois, hoitotakuun rajat ylittyvät silti.

Yksityiseltä sektorilta on tarvittaessa saatu apua, kun oma kapasiteetti ei ole riittänyt. On erikoista, että maan hallitus haluaa sote-esityksensä myötä rajoittaa perustettavien hyvinvointialueiden mahdollisuuksia hyödyntää yksityisen sektorin tarjontaa. Hallituksen sote-esitykseen sisältyy paha looginen epäjatkuvuuskohta: vähentämällä pois osa käytettävissä olevista resursseista saadaan alkuperäistä kokonaismäärää suurempi kapasiteetti.

Mihin utopiaan tämä hallituksen sote-valmistelijoiden logiikka perustuu?

Tosielämässä se ei ainakaan toimi. Kun hoidon piiriin jonotetaan jo nykyisellä palvelutuotannon kokonaismäärällä, jonot eivät lyhene käytettävissä olevaa kapasiteettia vähentämällä.

Tämän tosiasian hallitus yrittää kumota silmänkääntötempulla: määräämällä lailla, että julkisella sektorilla pitää olla riittävä määrä omaa palvelutuotantoa. Ajatus on ilmeisesti se, että henkilöstöresurssit siirtyvät julkiselle sektorille käskemällä ja rahoitusta on saatavissa lähes rajattomasti. Kun omaa tuotantokapasiteettia ei ole pystytty tai edes haluttukaan nostaa tarpeeksi suureksi tähänkään mennessä, miten se onnistuisi tulevaisuudessa, kun palveluntarve on kasvamassa merkittävästi?

Jos hallituksen esitys toteutuu, luvassa on suuria ongelmia.

Ismo Partanen