-

Soten sokkeliakaan ei ole vielä valettu

Blogi 30/2021 | Ismo Partanen

Kun eduskunta hyväksyi sote-uudistukseen liittyvät runkolait 23.6.2021, monet kiirehtivät julistamaan soten valmistumista. Sote-uudistus ei ole vielä läheskään valmis. Nyt vasta sen rakentaminen alkaa.

Jos sote-uudistuksen toteuttamista vertaa omakotitalon rakentamiseen, nyt on vasta hyväksytty asemakaavakuvat ja pohjapiirustukset sekä rakennekuvien luonnokset. Kyseisillä kuvilla ei vielä saa edes rakennuslupaa. Paljon on siis tehtävää ennen kuin sote-uudistus on valmis ja uusi palvelujärjestelmä käyttöönottokunnossa.

Eduskunnan hyväksymä lainsäädäntökokonaisuus antaa suuntaa tulevan sote-palvelujärjestelmän rakentamiselle. Tämä käytännön rakentamistyö tehdään pääosin hyvinvointialueilla. Ensin täytyy organisoida valmistelutyö, asettaa sille tavoitteet ja aikataulu. Hyvinvointialueilla on reilut kuusitoista kuukautta aikaa tehdä valmistelutyö. Siihen sisältyvät muun muassa palvelustrategian valmistelu ja siitä päättäminen, henkilöstön ja omaisuuserien siirrot sekä budjetin ja toimintasuunnitelmien hyväksyminen.

Ennen aluevaaleilla valittujen luottamushenkilöiden toimikauden alkamista soten valmistelutyöstä vastaavat väliaikaiset toimielimet eli VATE:t. Niillä on vain noin puoli vuotta aikaa tehdä osuutensa.

Hyvinvointialueilla tehtävä valmistelutyö ja päätökset sekä niiden toimeenpano ovat ratkaisevassa roolissa. Soten tavoitteiden saavuttamisen avaimet ovat nyt hyvinvointialueiden valmistelijoiden ja päättäjien käsissä. Heidän täytyy pitää mielessä koko ajan, mitä sote-uudistuksella tavoitellaan – ei kannata tehdä uudistusta, jolla ei saavuteta sille asetettuja tavoitteita.

Myös kansallisella tasolla on paljon tehtävää ennen kuin uusi sote-palvelujärjestelmä on käyttöönottokunnossa. Rahoitusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä lainsäädäntö ja alan substanssilakien päivittäminen teettävät vielä paljon töitä sekä valmistelevilla virkamiehillä että päättäjillä. Aikataulu niiden tekemiseen on äärimmäisen tiukka. Valmista pitäisi monelta osin olla jo ensi keväänä, viimeistään vuoden 2022 syksyllä.

Lääkäripalveluyritykset ry, kuten muutkin elinkeinoelämän järjestöt, haluavat olla mukana rakentamassa sote-palvelujärjestelmää, joka luo todelliset edellytykset sote-uudistukselle asetettujen keskeisten tavoitteiden saavuttamiselle.
 

Kirjoittaja on LPY:n toiminnanjohtaja

Tämä blogi on julkaistu alun perin NÄE ry:n verkkosivuilla ja Näköposti 4/2021 -uutiskirjeessä