-

Suomi-kuvaa pilaamassa

Blogi 25/2021 | Ilpo Tolonen

Suomea on haluttu ja yritetty profiloida kansainvälisesti eri teemojen kautta. Esimerkiksi Suomen maabrändivaltuuskunta hahmotteli aikanaan, että Suomea kannattaisi brändätä muun muassa ongelmanratkaisun, puhtaan veden, koulutuksen, designin, avoimen tietoyhteiskunnan, hiljaisuuden ja jopa jokamiehenoikeuksien kautta.

Yhteistä näille brändäämisajatuksille on se, että yksi on joukosta poissa: sosiaali- ja terveydenhuolto. Se on kuitenkin toimiala, jolla Suomi tulee olemaan kansainvälisen huomion kohteena, halusimmepa tai emme. Kyse on vain siitä, tuleeko meistä kannustava vai varoittava esimerkki.

Syynä on se, että väestö ikääntyy globaalisti ja Suomi on yksi maailman nopeimmin ikääntyvistä vauraista maista. Kukaan ei tiedä, miten ikääntymisestä johtuviin palvelujärjestelmän haasteisiin pitäisi vastata. Ei ole olemassa malleja siitä, mikä toimii, ja siksi ratkaisut on kehitettävä itse. Ja koska Suomi joutuu tekemään näitä ratkaisuja eturintamassa, meitä myös tarkkaillaan.

Tässä olisi loistava brändäämisen paikka: Suomi – sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmien innovatiivinen ratkaisija. Miten Suomi uudisti palvelujärjestelmänsä ja onnistui pelastamaan hyvinvointiyhteiskunnan.

Mutta mitä olemme tekemässä?

Olemme rakentamassa kaikkea muuta kuin innovatiivista järjestelmää. Olemme rakentamassa järjestelmää, joka keskittää valtaa valtion keskushallintoon. Järjestelmää, joka kieltäytyy takaamasta Suomen kansalaisille oikeuksia, joita muilla eurooppalaisilla on. 

Olemme rakentamassa järjestelmää, joka heikentää palveluiden saatavuutta, vähentää kansalaisten valinnanvapautta, pyrkii keskittämään palveluiden tuottamisen julkiselle sektorille, heikentää yritysten toimintamahdollisuuksia, kasvattaa kustannuksia eikä hyödynnä eri palveluntuottajien välistä kilpailua. 

Olemme siis rakentamassa järjestelmää, joka on ristiriidassa keskeisten länsimaisten arvojen kanssa. Olemme pilaamassa Suomen maineen. Me tulemme kyllä olemaan mallimaa, mutta se malli on tämä: älkää tehkö niin kuin Suomi teki!