-

Turistit rahalla hoitojonojen ohi

Itä-Suomen kolme sairaanhoitopiiriä (KSSHP, Essote ja Siun sote) suunnittelevat yhteisen sairaalayhtiön, Lighthouse Oy:n, perustamista. Sen yhtenä tavoitteena on laajentua avoimille markkinoille. Jos kunta tai kuntayhtymä harjoittaa elinkeinotoimintaa avoimilla markkinoilla, on sen yhtiöitettävä kyseinen toiminta. Sairaanhoitopiirien suunnitelma on siten lain mukainen.

Haasteeksi muodostuu se, miten Lighthouse Oy:n omistavat kuntayhtymät pystyvät eriyttämään markkinoilla tapahtuvan elinkeinotoiminnan kuntayhtymien perustehtävästä, joka rahoitetaan verovaroin.

Ilmeisenä vaarana on, että Lighthouse Oy saa perusteettomia kilpailuetuja muihin samoilla markkinoilla toimiviin yrityksiin nähden. Se aiheuttaa kilpailuvääristymiä, jotka haittaavat alan palvelumarkkinoiden kehittymistä.

On erikoista, että kyseiset sairaanhoitopiirit haluavat toimijaksi avoimille markkinoille samanaikaisesti, kun niillä on perustus- ja terveydenhuoltolain mukaiset hoitotakuuseen liittyvät velvoitteet hoitamatta.

Noin 10 vuotta sitten HUS perusti HYKSin Oy:n ja pari vuotta sitten Keva suunnitteli perustavansa kaksi työterveysyhtiötä (in house sekä markkinoilla toimiva yhtiö). Molemmissa hankkeissa oli suuria ongelmia edellä kuvatun haasteen kanssa. Lopulta Keva ei toteuttanut suunnitelmiaan lainkaan. Vaikka HYKSin Oy on myöhemmin organisoitu uudella tavalla, sen toiminnassa on edelleen kilpailuvääristymiin liittyviä ongelmia.

Itä-Suomen sairaanhoitopiirien on mietittävä todella tarkkaan, kannattaako Lighthouse Oy:n liiketoimintasuunnitelmaan sisällyttää palveluiden ulosmyyntiä.

Ismo Partanen
@ismo_partanen