-

Työterveyshuolto tiiviimmin mukaan palveluketjuihin

Blogi 28/2021 I Riitta Työläjärvi

Työterveyshuolto on hyvä ja toimiva osa terveydenhuoltojärjestelmäämme. Se jätettiin sote-uudistuksen ulkopuolelle, mutta tämä ei saa tarkoittaa sitä, että työterveyshuolto jää omaksi, erilliseksi saarekkeekseen. Sitä voidaan kehittää osana hyvinvointialueiden sote-toimeenpanoa. Sitä kannattaa kehittää!

Työterveyshuollon vahvuus on lääketieteellisen osaamisen ohella työpaikkojen, työtehtävien ja työolojen tuntemus. Näihin asioihin ei terveydenhuollon muissa osissa ole mahdollisuutta paneutua. Tämä tuntemus on kuitenkin tärkeää, kun ennaltaehkäistään, tunnistetaan, hoidetaan ja kuntoutetaan työikäistä väestöä. Monilla ihan tavallisillakin sairauksilla kun saattaa olla työhön liittyvä kytkös.

Työterveyshuolto kannattaisi liittää tiiviimmin osaksi hoitopolkuja. Tällöin esimerkiksi erikoissairaanhoidossa saadun hoidon jälkeen voitaisiin arvioida potilaan toipumista ja esimerkiksi sairausloman pituutta myös työhön liittyvien tekijöiden näkökulmasta. Mitä vaatimuksia työ asettaa toimintakyvylle? Kykeneekö potilas ja missä määrin palaamaan arkeen? Tarvitaanko erityistä tukea? Tarvitseeko työtehtäviä tai työoloja jotenkin muokata? Voidaanko niitä muokata?

Työnantaja maksaa työterveyshuollon laskun palveluntuottajalle ja saa siihen Kela-korvauksen, joka rahoitetaan työnantajan ja työntekijän maksuilla. Työikäiset työttömät ovat siksi jääneet työterveyshuollon ulkopuolelle. Näin ei välttämättä tarvitsisi olla. Työttömyys saattaa olla kytköksissä ongelmiin työkyvyssä ja niihin voitaisiin tuoda apua työterveyshuollon osaamisella. Tämä vaatisi sen, että näiltä osin palvelujen maksajaksi tulisi myös hyvinvointialue.

Sote-uudistuksen yhteydessä on keskusteltu yksityisten terveysalan roolista palvelujärjestelmässä. Järjestämisvastuun pitää olla julkisella viranomaisella, samoin riittävän oman tuotannon yleisissä sote-palveluissa. Työterveyshuollon puolella palveluja tuottavat pääosin yksityiset terveysalan yritykset, mutta tämä ei ole ongelma vastuullisesti toimittaessa. Olen positiivisen yhteistyön puolesta puhuja. Saamme palvelujärjestelmään vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta kumppanuuksilla, toinen toistemme osaamista ja vahvuuksia arvostaen.

Kirjoittaja on SAK:n asiantuntijalääkäri