-

Valtion avoin vekseli kunnille

Blogi 3/2022 | Ismo Partanen

Suomeen julistettiin poikkeusolot maaliskuussa 2020 koronan osoittauduttua erittäin vaaralliseksi pandemiaksi. Poikkeusoloissa valtion rooli korostuu, koska silloin on uhattuna koko yhteiskunnan olemassaolo. Lainsäädännössä tällaiseen tilanteeseen on varauduttu valmiuslailla, joka otettiinkin pikavauhtia käyttöön 18.3.2020.

Aluksi koronan vastaisessa taistelussa keskityttiin pääosin kansalaisten terveysturvallisuudesta huolehtimiseen. Nopeasti myös muut yhteiskunnan kannalta elintärkeät toiminnot pyrittiin varmistamaan, muun muassa huolehtimaan taloudellisesta ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Jo kriisin alkuvaiheessa valtio ilmoitti, että se tulee korvaamaan kunnille kaikki koronapandemiasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset – hyvä niin.

Erikoista on se, että valtio antoi kunnille hyvin avoimen vekselin. Kunnilta ei edellytetty kovinkaan tarkkaa selvitystä siitä, kuinka ne rahat käyttävät ja minkälaisiin toimiin. Maan hallituksen viesti kunnille oli, että hoitakaa hommat omana työnä, maksoi mitä tahansa.

Avoimen vekselin turvin kunnat ja niiden omistamat kuntayhtymät pyrkivät suoriutumaan koronan vastaisista toimista oman sote-henkilöstönsä voimin. Vaikka samoja palveluita olisi saanut yksityiseltä sektorilta kustannustehokkaammin ja nopeammin, pyrittiin palvelut toteuttamaan mahdollisimman laajasti omien organisaatioiden työnä. Tämä ilmiö on ollut havaittavissa erityisesti testausten, jäljittämisen ja rokotusten osalta. Näitä tehtäviä teetettiin ylitöinä ja niihin palkattiin lisätyövoimaa sekä rakennettiin tai vuokrattiin toimitiloja. Kyllä valtio korvaa.

Myöhemmin kunnat alkoivat epäillä, että valtion myöntämä avoin vekseli voikin olla katteeton. Tämä siitäkin huolimatta, että valtio myönsi kunnille vuonna 2020 ylimääräistä rahoitusta miljardeja euroja – itse asiassa enemmän kuin mitä koronapandemian aiheuttamat kustannukset todellisuudessa olivat.

Mikä vaikutus valtion myöntämällä avoimella vekselillä sitten on koronapandemian vastaisessa taistelussa ollut? Sen pandemian hoidosta myöhemmin tehtävät arvioinnit tuokoot esiin.

Kirjoittaja Ismo Partanen on LPY:n toiminnanjohtaja