-

Yhtiöittämisvimma tulee veronmaksajille kalliiksi

Blogi 26 | Henrik Wickström

Julkiset hankinnat eivät yleensä kiinnosta julkista keskustelua. Se on harmillista, sillä julkisia hankintoja tehdään vuosittain lähes 50 miljardin euron arvosta. Niissä on siis kiinni todella paljon veronmaksajien rahoja. Suomen Yrittäjät (SY) toivoo avointa keskustelua siitä, miten nämä varat käytetään.

Viime toukokuussa julkaistussa SY:n kuntabarometrissa eniten parannettavaa löytyi yrittäjien mielestä juuri kuntien hankintapolitiikassa. Kehitys edellisestä Kuntabarometrista oli mennyt huonompaan suuntaan. Tämä osoittaa sen, että julkisyhteisöjen tapa toteuttaa hankintansa on nyt yksi elinvoimaisuuden todellinen kompastuskivi.

Yrittäjät ovat erittäin huolestuneita julkisomisteisten yhtiöiden vahvasta kasvusta. Useat kunnat ja hyvinvointialueet sekä valtio ovat päättäneet kiertää hankintalakia toteuttamalla ostot omilta yhtiöiltään. Ne voivat ostaa pienen osuuden isosta julkisomisteisesta yhtiöstä, jonka kautta ne sitten hankkivat palveluita kilpailuttamatta.

Yleensä julkinen yhtiö perustetaan, kun kunta tai muu julkinen toimija ei löydä markkinoilta palveluntuottajaa. Tästä periaatteesta on nyt haluttu irtautua. Esimerkiksi siivous- ja ruokapalveluita halutaan hankkia suoraan julkisomisteisen yhtiöiden kautta ilman kilpailutusta. 

Nyt on meneillään julkisten yhtiöiden villit markkinat. Tätä kehitystä ei näytä pysäyttävän mikään. SY esittää, että viranomaiset, lähinnä Kilpailu- ja kuluttajavirasto, tutkivat, saavatko julkiset toimijat todella kikkailla näin hankintalain kanssa. Tällainen toiminta sotkee markkinoita ja heikentää yritysten mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa. Samalla vähenee uusien yritysten ja innovaatioiden syntyminen.

Julkisessa keskustelussa ei ole riittävän selkeästi arvioitu, mitä vaikutuksia tällä kehityksellä on. Kaivattua keskustelua julkisomisteisista yhtiöistä on syntynyt vasta muutamista epäonnistuneista tapauksista, esimerkiksi Sarastia Oy:n palkanmaksuvaikeuksista Helsingissä. Kyseinen tapaus on osoitus siitä, kuinka heppoisesti julkiset toimijat ovat valmiina ulkoistamaan keskeisiä toimintoja osaomisteisille yhtiöilleen ilman reilua kilpailutusta. Tällainen toimintatapa on todella iso riski niin palvelun laadun kuin myös veronmaksajien näkökulmasta.

SY on lähettänyt kaikille Suomen kansanedustajille kirjeen, jossa esitämme huolemme julkisomisteisten yhtiöiden roolin kasvusta. Yrittäjät on syvästi huolestunut siitä, kuinka nykymeno rapauttaa markkinoita, heikentää yritysten toimintaedellytyksiä ja vähentää yritysten määrää. Tämä ei saisi olla kenenkään tavoitteena.

Viestissään kansanedustajille SY esittää, että hankintojen jakamisesta täytyy tehdä entistä velvoittavampaa. Hankintalakia pitää myös yksinkertaistaa. Lainsäädännöllä on edellytettävä, että jokainen hyvinvointialue tarkastaa omat in house -ratkaisunsa nykyisen aluevaltuustokauden aikana. Hankintalakiin tarvitaan selkeämpi määritelmä siitä, mikä on riittävä määräysvalta in house -yhtiössä. Määräysvallaksi ei riitä vain muodollinen pieni osaomistajuus.

Suomessa on aika pysäyttää julkisen sektorin yhtiöittämisvimma. Tämän pitäisi olla kaikkien suomalaisten intressissä. Kilpailun vähenemisen myötä markkinat yksipuolistuvat. Se johtaa tehottomuuden kasvuun, tuottavuuden heikkenemiseen ja korkeampiin hintoihin. Tämä ei ole kenenkään etu ja tulee kalliiksi − kaikille suomalaisille.


Kirjoittaja Henrik Wickström toimii elinkeinopolitiikan asiantuntijana Suomen Yrittäjissä