-

Yksi on joukosta poissa

Blogi 15/2022 | Martti Ahlstén

Vain yksi on joukosta poissa. Tällä kertaa se ei ole Sven Tuuva, kuten Irwin Goodman aikanaan lauloi. Ei.  Kyse on paljon vakavammasta puutteesta. Kyse on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta raportista COVID-19-pandemian hallinta ja johtaminen Suomessa. Siitä puuttuu yksityinen terveydenhuolto kokonaan.

Raportti väittää, että siinä on otettu tarkastelun kohteeksi koko suomalainen terveysjärjestelmä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla COVID-19-pandemian aikana. Näin ei ole!

Raporttia varten haastateltiin asiantuntijoita, joista yksikään ei edustanut yksityistä terveydenhuoltoa. Yksityisen terveydenhuollon heikkoa, lähes olematonta hyödyntämistä ei raportissa edes mainita saatikka että käyttämättömyyttä, sen syitä ja seurauksia olisi analysoitu. Eikä yksityisen terveydenhuollon osaamista ja resursseja käsitellä, kun raportti arvioi, mitä jatkossa – jos tulee uusi pandemia – pitäisi tehdä toisin ja paremmin.

Kyse ei voi olla tietämättömyydestä. Yksityisen terveydenhuollon edustajat ovat tarjonneet auttavaa kättä koko pandemian ajan. He ovat viestittäneet asiasta aktiivisesti suoraan vastuuministeriölle eli sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) sekä eri viestintävälineiden ja verkostojensa kautta. Myös raportin laatineella THL:llä on ollut tästä tieto. On käsittämätöntä, että yksityisen terveydenhuollon mahdollisuuksia ja käyttämättömyyttä ei noteerata lainkaan raportissa, jossa analysoidaan, miltä osin koronapandemian hoidossa onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin.

Epäonnistuminenhan se on, että yksityisen terveydenhuollon tarjoamaan auttavaan käteen ei tartuttu. Yksityiset olisivat voineet auttaa testaamisessa, jäljittämisessä ja rokottamisessa sekä potilaiden hoitamisessa. Julkisen terveydenhuollon hoitovelan kasvua olisi voitu hillitä siten, että kiireetöntä hoitoa tarvitsevia potilaita olisi ohjattu yksityisiltä hankittavien palveluiden piiriin.

Esimerkiksi rokotuskattavuutta on pidetty yhtenä koronakriisin selättämisen tärkeimmistä keinoista. Yksityisen sektorin terveyspalveluiden tehokkaamman hyödyntämisen avulla rokotukset olisi pystytty toteuttamaan kuukausia nopeammin kuin mitä nyt tapahtui.

Mitään noista mahdollisuuksista ei juurikaan hyödynnetty.

Raportti kertoo, että pandemian käytännön johtamisen koordinaatio siirrettiin heti alussa STM:lle ja että valtioneuvoston rooli oli keskeinen. 

Tässä lienee vähintään osaselitys sille, miksi yksityistä sektoria ei hyödynnetty ja miksi se myös jäi pois tuoreesta raportista. Kumpikin näistä instituutioista on suhtautunut kielteisesti lähes kaikkeen, mitä yksityinen terveydenhuolto tekee. Ne ovat määrätietoisesti pyrkineet heikentämään yksityisen terveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia auttaa apua tarvitsevia kansalaisia.

Pystytäänköhän koskaan arvioimaan, millaisen hinnan kansalaiset ovat joutuneet maksamaan tästä ideologiasta.
 

Kirjoittaja Martti Ahlstén on LPY:n viestinnän asiantuntija ja viestintäalan yrittäjä