-

Askel kohti tasa-arvoa

Tiedote
0 kommenttia

Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa on Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä suuri harppaus kohti sote-uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteutumista.

− Lain toteutuessa julkisen terveydenhuollon palvelut ovat paljon paremmin jokaisen suomalaisen saavutettavissa. Tämä on mahdollista, kun myös yksityisen sektorin resurssit otetaan julkisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän käyttöön, sanoo LPY:n puheenjohtaja Asko Koskinen.

LPY uskoo, että toteutuessaan valinnanvapauslaki parantaa paitsi palvelujen saatavuutta myös niiden laatua. Tuottajien välinen kilpailu edistää myös uusien palveluinnovaatioiden käyttöönottoa. Parempi julkisten palvelujen saatavuus vähentää eriarvoisuutta ja parantaa hoitoketjujen toimintaa.

− Uudistuksen yksityiskohtia voidaan ja pitää vielä hioa, mutta peruslinja on nyt sellainen, että soten alkuperäiset tavoitteet voidaan näin saavuttaa, sanoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Sote-uudistuksessa on monia asioita, jotka vähentävät eriarvoisuutta terveyspalvelujen saamisessa.

− Henkilökohtaisten budjettien käyttöönotto tuo valinnanvapauden myös paljon palveluja tarvitsevien ulottuville aivan eri tavalla kuin nykyisin. Avoin ja rehellinen kilpailu kirittää palvelujen tuottajia entistä laadukkaampaan ja tehokkaampaan toimintaan, Partanen sanoo.

 

Lääkäripalveluyritykset ry

Asko Koskinen, puheenjohtaja, puh. 050 517 5471, asko.koskinen@medilaser.fi
Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi

 

Twitter:
@LPYry
@ismo_partanen

Lue tiedote ePressissä