-

Enemmistö suomalaisista kannattaa Kela-korvausten nostamista

Tiedote
0 kommenttia

Peräti 73 % suomalaisista on sitä mieltä, että yksityisistä terveydenhuoltopalveluista maksettavaa Kela-korvausta pitäisi nostaa. Vastaajista naiset ja työttömät olivat asiasta vieläkin yksimielisempiä. Heistä yli 80 % kokee korvauksen olevan nykyisellään riittämätön.

Tulos selviää Lääkäripalveluyritykset ry:n, Terveyspalvelualan Liiton ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n yhdessä teettämästä tutkimuksesta. Kaksiosaisessa tutkimuksessa kartoitettiin sekä kuntapäättäjien että kuntalaisten näkemyksiä terveyspalvelujen tulevaisuudesta. Tutkimuksen tuloksista keskusteltiin tänään Majvikissa Terveyspalvelualan syysseminaarin yhteydessä järjestetyssä kansanedustajien vaalipaneelissa, johon osallistui edustaja jokaisesta eduskuntapuolueesta.

Kela-korvaus eli sairaanhoitovakuutuskorvaus lisää yksittäisen ihmisen valinnanmahdollisuuksia. Suomalaisista jopa 87 % pitää valinnanvapauden lisäämistä terveydenhuollon palveluissa tärkeänä. Heidän mielestään asiakkailla pitäisi olla tulevaisuudessa mahdollisuus valita terveyspalvelun tuottajaksi myös yksityisen sektorin toimija.

– Kela-korvauksella voidaan ohjata kansalaisia hakemaan terveyspalveluja myös yksityiseltä sektorilta. Tällä tavoin julkiseen terveydenhuoltoon kohdistuvaa painetta saadaan purettua, toteaa Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

– Kela-korvausta ei ole nostettu kertaakaan viimeisten 23 vuoden aikana ja nyt hallitus on esittänyt siihen 20 miljoonan euron leikkausta ensi vuodelle. Korvaustaso on jo nyt jäänyt pahasti jälkeen alan kustannuskehityksestä, mikä tarkoittaa sitä, että keskimääräinen korvaustaso on tällä hetkellä alle 25 % todellisista, asiakkaalle koituvista kustannuksista.  Sairausvakuutuslakia hyväksyttäessä tavoitteena oli 60 %:n korvaustaso, Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo.

Lisätietoja:
Terveyspalvelualan Liitto
toimitusjohtaja Merja Hirvonen
puh. 040 588 0841
merja.hirvonen@terveyspalvelut.fi

Lääkäripalveluyritykset ry, LPY
toiminnanjohtaja Ismo Partanen
puh. 040 518 5799
ismo.partanen@lpy.fi

Terveydenhuollon palveluntuottajat
puheenjohtaja Antti Ylikorkala
puh. 050 505 3434
antti.ylikorkala@attendo.fi

Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy. Kansalaistutkimus toteutettiin 15.8.–2.9.2012 ja siihen vastasi 1 231 suomalaista. Tutkimuksen otos edustaa yli 18-