-

Ensimmäinen lääkäripalveluyritysten barometri: Investoinnit ja rekrytoinnit lisääntyvät voimakkaasti

Tiedote
0 kommenttia

Yksityiset lääkäripalveluyritykset uskovat tuotekehityksen tuovan kasvua. Kasvu lisää selvästi alan yritysten investointeja ja henkilökuntaa seuraavan vuoden aikana.

Lähes joka kolmas yksityisistä lääkäripalveluyrityksistä aikoo investoida aiempaa enemmän seuraavan vuoden aikana. Hieman useampi, noin 36 prosenttia, alan yrityksistä arvioi, että henkilökunnan määrä kasvaa samana ajankohtana. Eniten henkilökunnan määrän kasvuun uskotaan Etelä‐ ja Länsi‐Suomessa. Peräti 87 prosenttia lääkäripalveluyrityksistä ilmoittaa olevansa voimakkaasti tai mahdollisuuden mukaan kasvavia.
- Kunnallisten palveluseteleiden käyttöönottoon varautuminen selittää osaltaan yritysten myönteisiä kasvuodotuksia, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Kuusi lääkäripalveluyritysten johtajaa kymmenestä sanoo, että panostukset yrityksen kehittämiseen kasvavat. Tärkeimpänä kasvukeinona pidetään uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Taantuma voi vaikeuttaa kasvua, sillä 65 prosenttia vastaajista pitää yrityksen kehittämisen pahimpana esteenä nykyistä suhdannetilannetta.
- Myös alan kilpailutilanteen kiristyminen sekä kustannustason nousu voivat jarruttaa myönteistä kehitystä, arvelee Partanen.

Lääkäripalveluyritysten barometrin mukaan yksityinen terveydenhoitoala näkee parannettavaa erityisesti julkisen sektorin ostokäyttäytymisessä sekä rakentavan vuorovaikutuksen lisäämisessä julkisen sektorin ja yksityisen terveysalan välillä. Myös alan lainsäädäntöä on vastaajien mukaan syytä uudistaa yritystoiminnalle myönteisemmäksi. Erityiskiitosta terveysalalla saavat muun muassa yritystoiminnan ja palveluiden innovatiivisuus. Alan yritykset kokevat, että palvelujen laatua on onnistuttu ylläpitämään ja kehittämään.

Lääkäripalvelualan suhdanteita tutkineen barometrin toteutti Lääkäripalveluyritykset ry:n toimeksiannosta Innolink Research Oy. Tutkimus toteutettiin Internet‐kyselynä jäsenistön keskuudessa syys–lokakuussa 2009. Barometrin vastausprosentti oli 57.