-

Hallitus otti merkittäviä askeleita kohti sote-uudistuksen tavoitteita

Tiedote
0 kommenttia

On tärkeää, että sopu sote-palveluiden järjestämisvastuualueista vihdoin syntyi ja sote-uudistuksen valmisteluprosessia päästään jatkamaan yleisesti hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallituksen saavuttaman sopimuksen mukaisesti itsehallintoalueita perustetaan kahdeksantoista ja sotealueita viisitoista. Osana uudistusta kirjattiin valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, että tulevaisuudessa kansalainen voi nykyistä vapaammin valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajista itselleen parhaan mahdollisen. Järjestäjien leveämmät hartiat ja lisääntyvä asiakasohjaus mahdollistavat sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden saavuttamisen, kuten sote-palvelujen parempi saatavuus ja laatu, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus sekä nykyistä tehokkaampi järjestäminen ja tuotanto. 

– Koko uudistuksen tavoitteiden kannalta sopimuksen myötä otettiin kaksi merkittävää askelta. On selvää, että sote-palveluiden järjestäjien hartiat ovat nyt leveämmät, kun niiden määrä vähenee muutamasta sadasta viiteentoista. Samanaikaisesti asiakkaiden tasavertaisuus toteutuu lisääntyvän valinnanvapauden myötä. Tulevaisuudessa asiakas kirittää tuottajia parantamaan palveluiden laatua ja tuottavuutta. Asiakkaan nykyistä paremmasta valinnanvapaudesta ei voi olla muuta kuin hyötyä palveluiden saatavuuden ja laatutyön näkökulmasta, toteaa Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Partanen muistuttaa, että vaikka viikonlopun päätökset olivat tärkeitä ja merkittäviä edistysaskeleita, ollaan sote-palvelurakenneuudistuksen valmistelussa vasta alkumetreillä.

– Töitä on vielä paljon ennen kuin ollaan maalissa. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa sote-uudistuksen jatkovalmistelua. 

Kansalaisten valinnanvapauden kirjaaminen sopimukseen luo edellytyksiä tehostaa ja joustavoittaa palvelujen tuotantoa ja sitä kautta saavuttaa sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita palveluiden saatavuuden ja tuottavuuden parantamisesta.

– Vain sote-palveluiden tuottavuutta parantamalla on mahdollista saavuttaa tulevaisuudessa tavoite julkisen talouden kestävyysvajeen pienentämisestä samanaikaisesti palveluiden saatavuutta ja laatua parantaen, sanoo Partanen.

Lisätietoja:

Lääkäripalveluyritykset ry, Ismo Partanen toiminnanjohtaja, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi

Lue tiedote ePressissä