-

HUS-riskit kannattaa rajata

Tiedote
0 kommenttia

LPY: Kuntien mielipide kuultava

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus esittää yyhtymävaltuustolle

yksityissairaalasuunnitelmansa (HYKSin Oy) hyväksymistä. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä esitetty suunnitelma aiheuttaa enemmän ongelmia kuin tuo ratkaisuja. Esimerkiksi kokonaan erillisen sairaalayhtiön perustaminen olisi parempi ratkaisu.

Sairaanhoitopiiri on perustellut yksityissairaalan perustamista tilojen ja laitteiden käytön tehostamistarpeella, henkilöstön sitouttamisella sekä viime aikoina erityisesti mahdollisuudella myydä erityisvaativia hoitoja ulkomaisille asiakkaille.

HUS:n yksityissairaalaehdotukseen liittyy peiteltyjä riskejä

HUS:n hallituksen esityksessä perustettaisiin sairaalapalveluja tuottava tytäryhtiö sairaanhoitopiirin sisälle. Yhtiön asiakaskunnan muodostaisivat vakuutusyhtiö- ja palveluseteliasiakkaat sekä ulkomaiset ja ns. itse maksavat asiakkaat. Yhtiö siis ryhtyisi harjoittamaan alan palvelumarkkinoilla EU-lainsäädännön vastaista elinkeinotoimintaa. Yhtiötä pyöritettäisiin sairaanhoitopiirin henkilökunnalla. Liiketoimintasuunnitelman mukaan HYKSin Oy saisi yksinoikeudella hyödyntää verorahoituksella hankittuja sairaanhoitopiirin resursseja.

Esitetyssä mallissa sekoittuvat keskenään verorahoitteinen omistajakuntien järjestämisvastuulla oleva palvelutuotanto ja elinkeinotoiminta. Tämä aiheuttaa monenlaisia ongelmia muun muassa kustannusten kohdentamisen, resurssien käytön ja henkilöstön palkitsemisen suhteen. Epäterve kilpailutilanne syntyy, koska suunnitelman mukaan HYKSin Oy:n tuottamista palveluista valtaosa on sellaisia, joita on jo saatavilla yksityisten yritysten toimesta. Tällöin ylimääräisistä kilpailueduista nauttiva yhtiö aiheuttaa markkinahäiriöitä vääristäen toimialan kilpailua. Sairaanhoitopiirin tytäryhtiön yritystoiminnan riskeistä vastaavat täysimääräisesti kaikki uusmaalaiset veronmaksajat.

Ratkaisuksi erillinen vaativaan hoitoon keskittyvä sairaalayhtiö?

LPY:n mielestä sairaanhoitopiirin valtuuston tulisi lähettää HUS:n yksityissairaalasuunnitelma lausunnolle omistajakuntiin. Sairaanhoitopiirin omistajien mielipiteen kuuleminen näin merkittävässä asiassa on vähintäänkin perusteltua.

- Asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa paremmin muilla tavoin kuin perustamalla sairaanhoitopiirin sisälle vain muodollisesti itsenäinen tytäryhtiö, väittää LPY ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

LPY esittää, että halukkaat Uudenmaan kunnat voisivat esimerkiksi perustaa sairaanhoitopiiristä selkeästi erillisen sairaalayhtiön, joka keskittyisi vain ns. erityisvaativien hoitojen tuottamiseen. Näin pystyttäisiin eriyttämään elinkeinotoiminta julkisen sektorin järjestämisvastuuseen kuuluvasta palvelutuotannosta, sen rahoituksesta ja valvonnasta. Erillisessä sairaalayhtiössä kukin kunta pystyisi rajaamaan vastuunsa ko. hankkeessa haluamalleen tasolle – joko hankkimalla yhtiön osakkeita tai ei. Myös tässä ratkaisussa sairaanhoitopiirillä olisi mahdollisuus saada vuokratuloja vajaakäytöllä olevista tiloistaan.

– Erillisen sairaalayhtiön omistajapolitiikan toteuttaminen olisi selkeämpää kuin HYKSin Oy -mallissa eivätkä palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuut sekä elinkeinotoiminta sekoittuisi keskenään. Tämä yhtiö ei myöskään aiheuttaisi kilpailuvääristymiä eikä markkinahäiriöitä, koska se toimisi aloilla, joilla ei ole yksityistä tuotantoa Suomessa, listaa Partanen erillisen sairaalayhtiön etuja verrattuna HUS:n hallituksen esittämään malliin.

Liitteessä on lisätietoa LPY ry:n vaihtoehtoisesta mallista.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi
Lääkäripalveluyritykset ry