-

Julkisen sektorin yhtiöt vääristävät kilpailua

Tiedote
0 kommenttia

Lääkäripalveluyritykset ry:n hallitus ihmettelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS:n) yksityissairaalan perustamissuunnitelmia. Julkisen sektorin yhtiöittämissuunnitelmat ovat vastoin suomalaisen yritystoiminnan lähtökohtia ja vääristävät kilpailua.

LPY:n hallitus edellyttää julkiselta sektorilta tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamista kaikille yrityksille. Nyt julkinen terveyspalvelutuotanto nauttii kilpailuilla markkinoilla selkeitä etuja yrityksiin nähden: kuten konkurssisuoja ja erilainen arvonlisäverojärjestelmä.
– Pelisääntöjen pitää olla kaikille toimijoille samat. Ovatko yritystoiminta ja riskinotto kunnan tehtäviä? Kunnan ottama riski tapahtuu veronmaksajien rahalla. Riski kannattamattomasta ja tehottomasta toiminnasta on olemassa, vaikka rahoitus olisikin turvattuna, muistuttaa Lääkäripalveluyritykset ry:n varapuheenjohtaja Kari Varkila.

LPY:n hallitus toteaa kannanotossaan, että tilaaja–tuottaja-­‐malliin perustuva eriyttäminen antaa aitoja mahdollisuuksia toteuttaa kuntatalouden kaipaamaa kustannustehokkuutta.
– Kunnilla tulee olla todellisia vaihtoehtoja. Se ei tarkoita julkisia palveluita ja julkisen omistamia yksityisiä palveluita, vaan tarvitaan myös tilaajasta riippumattomia palveluntarjoajia. Tilaajan ei pidä ottaa kantaakseen tuottajan riskiä, jatkaa Varkila.

Kuntien on LPY:n mukaan syytä keskittyä siihen, että palvelut tuotetaan laadukkaimmalla ja kustannustehokkaimmalla tavalla.
– Terveyspalveluiden tuottaminen on oikeaa yritystoimintaa, jossa avainasemassa on laadukas asiakaspalvelu, joka tulee tehdä kilpailukykyisesti. EU:n komissiokin on puuttunut jo useamman kerran suomalaiseen malliin organisoida kuntien elinkeinotoiminta liikelaitosmuodossa. Nyt on päätettävä, haluammeko olla kehittämässä toimivia terveyspalvelumarkkinoita vai jarruttaa niiden kehitystä, sanoo LPY:n puheenjohtaja Anni Vepsäläinen.

Lääkäripalveluyritykset ry:n hallitus laati kannanottonsa syysseminaarissaan tänään Porvoossa.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen(o)lpy.fi