-

Kallis maksuton rokote - Yksityinen sektori unohdettiin

Tiedote
0 kommenttia

STM:n alaisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) H1N1‐rokotejakeluohjeita laadittaessa unohdettiin yksityinen terveydenhuolto lähes tyystin. Yksityinen sektori työllistää yli 20 000 terveysalan ammattilaista, joista suuri osa olisi kuulunut ensivaiheessa rokotettavien joukkoon.

Oppia vastaisuuden varalle

THL:n ensimmäiset ohjeet H1N1‐rokotteiden jakelusta jättivät käytännön toteutuksen kuntien päätettäväksi. Eräät kunnat vaativat, että yksityisten terveyspalveluyritysten ammattihenkilöstö rokotetaan kotikuntiensa perusterveydenhuollon toimesta.
- Tämä olisi aiheuttanut mittavia lisäkustannuksia yrityksille, pidentänyt entisestään terveyskeskusten rokotejonoja ja hidastanut rokotteiden jakelua sekä johtanut siihen, että suuri joukko hoitoalan ammattilaisia olisi ollut pois asiakaspalvelusta, toteaa Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

- Näin sinänsä maksuttomasta rokotteesta olisi tullut todella kallis sekä yrityksille että yhteiskunnalle. Yrityksen itse tuottamana rokotustoimenpide olisi maksanut huomattavasti vähemmän ja se olisi tapahtunut merkittävästi nopeammin kuin kotikunnan terveyskeskuksessa toteutettuna, väittää Partanen.

Onneksi monissa kunnissa omaksuttiin LPY:n suosittelema rokotejakelukäytäntö, jossa yksityinen terveyspalveluyritys on voinut tilata tarvitsemansa rokotteet, noutaa ne sovittuna aikana terveyskeskuksesta ja hoitaa ammattihenkilöstönsä rokotukset omalla kustannuksellaan.

- Seuraavaa mittavaa rokote‐ tai lääkejakelua suunniteltaessa pitää ottaa jo alusta asti huomioon yksityisen terveydenhuollon laajuus ja merkitys sekä sen tarjoamat mahdollisuudet kansanterveyden tavoitteiden toteuttamiseksi, painottaa Partanen.