-

Kansalaiset kannattavat monituottajamallia terveyspalveluissa

Tiedote
0 kommenttia

Suomalaisten mielestä on hyvä, että kunta käyttää julkisten terveyspalveluiden tuottamisessa myös yksityisiä palveluntuottajia. Tätä monituottajamallia kannattaa 81 prosenttia tuoreeseen tutkimukseen vastanneista.

Tulos käy ilmi Aula Researchin toteuttamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä terveydenhuollon kehittämistarpeista ja sote-uudistuksen toteuttamisesta. Kyselyyn vastasi loka−marraskuun aikana yli 2000 täysi-ikäistä suomalaista.

− Neljä viidestä suomalaisesta pitää tärkeänä, että kunnat hyödyntävät ulkopuolisia palveluntuottajia terveyspalveluita järjestäessään. Kuntapäättäjien ohella myös kansalaiset tiedostavat, että ilman yksityistä sektoria palvelujärjestelmämme ei toimi, tulkitsee tutkimuk-sen tuloksia Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia ei pitänyt merkityksellisenä sitä, mikä taho julkiset terveyspalvelut tuottaa.

− Tuottajalla ei ole asiakkaalle väliä, kunhan palvelut ovat saatavilla niitä tarvitseville, lähellä ja riittävän nopeasti. Heikko saatavuus ja pitkät jonot ovat julkisen terveydenhuollon suurimpia ongelmia. Yksityiset terveyspalveluntuottajat tuovat palvelujärjestelmään monipuoli-suutta sekä asiakkaalle valinnan- ja vertailunmahdollisuuksia. Yksityisiä palveluntuottajia hyödyntämällä voidaan myös purkaa potilasjonoja, toteaa Terveyspalvelualan Liiton terveyspoliittinen asiantuntija Eveliina Leinonen.

− Palvelujärjestelmän uudistamisen tavoitteena tulee olla se, että laadukkaita terveyspalveluita on saatavilla ja että niiden rahoitus on kestävällä pohjalla. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että järjestelmä hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia resursseja, Partanen ja Leinonen sanovat. 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799
Terveyspoliittinen asiantuntija Eveliina Leinonen, puh. 044 511 4411
Tutkija Melina Mäntylä, puh. 040 821 7842 

Aula Research Oy:n sähköisenä kyselynä toteuttamaan tutkimukseen vastasi 2029 yli 18-vuotiasta mannersuomalaista. Otos edustaa täysi-ikäisiä suomalaisia iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan painotettuna ja kiintiöitynä. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 3 prosenttiyksikköä kaikki vastaajat -tasolla.

Tutkimus toteutettiin loka−marraskuussa Terveyspalvelualan Liiton, Lääkäripalveluyritykset ry:n ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n toimeksiannosta.